ÇEVİRİN ÇEVİRİN OKUYUN VE İNCELEYİN LÜTFEN

Özlük Hakları Kanunla düzenlenir. Özlük Haklarına ilişkin yasal düzenleme ve değişiklikler ‘’Laf Olsun’’ diye yapılmaz. Bu haklarla ilgili olan her bir madde hükmünün ayrı ayrı değeri vardır ve uygulanmaması halinde Anayasayı İhlal suçu işlenmiş olur.

Özellikle 20 Temmuz 2016'dan itibaren çıkarılan OHAL KHK’leri ile (27 adet KHK’de 1042 Madde) TSK-MSB-İçişleri Bakanlığı-JANGENKOM ve SAGÜVKOM’da muazzam yapısal değişiklikler oldu, olmaya da devam edecek…

Bu düzenleme ve değişiklikleri düzenli bir şekilde takip etmekte ve ‘’Haklı Taleplerimizle’’ ilgili olan konuların ayrıntılarını araştırıp, inceledikten sonra elde ettiğim sonuçları yazdığım makalelerle sizlerle paylaşıyorum.

Son çıkan 694 sayılı OHAL KHK’si ile Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında HAZIRLIK SINIFLARI açıldı. Bu, çok ama çok önemli bir konu olup taleplerimiz için kısa bir gelecekte YASAL DAYANAK sağlamaktadır… Yani; harp okulları 5 yıla, Asb.MYO’ları da 3 yıla çıkarılmış oldu…

694 Sayılı KHK’den;
Madde 40- Madde ile, 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun EK 8 inci maddesinde yapılan değişiklikle harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarında yeni açılan hazırlık sınıflarında öğrenim görecek askeri öğrencilere harçlık ödenebilmesi düzenlenmektedir.

Y O R U M: Harp okulları Kanununda geçen ‘’Ancak, ihtiyaç halinde, Milli Savunma Bakanlığının onayı ile, harp okullarında bir yıl süreli hazırlık sınıfı açılabilir.’’ ifadesi Asb.MYO’ları için de geçerli oldu.

Şimdi asıl meselemize gelelim izninizle; Yeni HAZIRLIK SINIFININ açılması ne anlama geliyor?
 En önemli ‘’Haklı Taleplerimizden’’ biri de Göreve Başlama Derecesi değil mi? İşte..!! Konuyu daha iyi anlayabilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki mevcut madde hükmüne bakalım;

III — Gösterge tabloları:
 Madde 137 © (Ek: 28/5/2003–4861/9 md.) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK-VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar.

2003 yılından itibaren Türk Silâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları sadece Astsubay meslek yüksek okulları iken 2012 yılında 6336 sayılı Kanunla;
 (Değişik: 26/6/2012 -6336/14 md.) Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenler ve sonrasında da 2017 yılında OHAL KHK’si ile;
 (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/23 md.) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulları,
 (Ek: 2/1/2017-KHK-681/23 md.) Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen fakülte, yüksek okul ve
 meslek yüksek okullarıdır olarak belirlendi.

2013 yılında GENKUR tarafından hazırlanıp ilgili kurumlara gönderilen TSK Personel Kanunu Taslak Metninde Madde-137 © için ilk kez ‘’Hazırlık Sınıfları’’ ifadesi kullanıldı.
 GENKUR.’un hazırladığı bu taslak metin incelenmek ve katkı sağlamaları için tüm Kuvvet Komutanlıklarına gönderildi. Genkur’un metninde 9/1 olarak ifade edilen bölüme DZ.K.K.’lığından anlamlı bir teklif geldi.

TASLAK METİNDEKİ İFADE ŞU;
===========================
 ç) Astsubaylardan, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden, üç yıl olanlar 9’uncu derecenin 2’nci kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 9’uncu derecenin
 3’üncü kademesinden göreve başlarlar.

DENİZ K.K.’LIĞI TEKLİFİNDEKİ İFADE ŞU;
 ==================================

 ç) Astsubaylardan,hazırlık sınıfları hariç olmak üzere
 bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların
 öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9’uncu derecenin 2’inci
 kademesinden, üç yıl olanlar 9’uncu derecenin 3’ncü
 kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 8’inci derecenin
 1’inci kademesinden göreve başlarlar.

S O N U Ç: ***Hazırlık Sınıfları*** ifadesine DİKKAT buyurun lütfen…!!! Zincirin tüm halkalarını bir araya getirdiğimizde en önemli halkanın, yeni ‘’HAZIRLIK SINIFI’’ açılması olduğunu NET olarak görüyoruz.
 Hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıklar dilerim…

Fahrettin BAĞRI
(E) Maliye Astsubayı