AZ GİTTİK UZ GİTTİK

‘’Güçlüyüm demekle güçlü olunmaz. Güçlü olduğunun göstergeleri vardır ve bunu ispatlamak gerekir. İster maddi güç, isterse de manevi güç olsun yeri ve zamanı geldiğinde etkili değilse hiçbir işe yaramaz.

TEMAD Genel Başkanı Sn.Ahmet Keser TEMAD’ın güçlü bir STK olduğunu şu sözlerle dile getiriyor; ‘’106 STK’dan 6 tanesi özel kanunla kurulmuş. Bu 6 STK’dan birisi de TEMAD . Devletin protokolüne dahil, Dışişleri B.’lığının protokolüne dahil ve devlet ricalinde de ağırlığı olan bir STK.’’

‘’Askerleri kim temsil ediyor biliyormusunuz? Askerleri TEMAD temsil ediyor.Yani, bugün emekli olmuş Orgeneralden emekli olmuş Uzman onbaşıya kadar bütün askerleri orada biz temsil ediyoruz,biz gidiyoruz.Onlar adına biz konuşuyoruz. Böyle bir yapı var, devlet kabul etmiş bunu kaydına geçmiş, bununla ilgili YÖNETMELİK var.Bu yönetmelik hükümlerine göre biz emekli askerlerin devlet ricaliyle muhatabıyız.’’ ‘’Bugün emekli olmuş Genkur.Bşk.’nın bile hukukunu arama, Uzm.Onb.’nın arama noktasında muhatabı biziz.Söylüyorum bak, mevzuat var,yönetmelik var. Biz her yıl 2 kez bu tür çalışmalara katılıyoruz. S.G.B.’lığı burada koordinatör bakanlık, bizi muhatap alıyor, niye? Çünkü en büyük örgütlü asker teşkilatı biziz onun için’’’

Sorunların çözümünde iki tane muhatabımız var.
1) Siyaset
2) Genelkurmay Başkanlığı
Biz işe Genelkurmay Başkanlığından başladık.’’

Haklı TALEPLERİMİZE (Gaspedilen haklarımız) bir kez daha bakalım;
*Asb.MYO İNTİBAKLARI
**GÖREVE BAŞLAMA DERECESİ (9/2)
***TAZMİNATLAR (Makam-Görev)
****SİCİL AFFI (Bu konunun mağduru en fazla Asb.’lar olmasına rağmen her ne hikmetse konuyu sadece 657'dekiler gündemde tutuyor)

Haklı taleplerimizi yazılı ve görsel medyada yüksek sesle haykırmaya başladığımız 2013 Mart ayında Genkur.Bşk.’lığı da, üzerinde uzunca bir zaman çalışmalar yapıp sonlandırdığı Askeri Personel Kanunu taslak metnini birliklere görüş bildirmeleri için yayınladı.
Sırayla sırayla ‘’Kanun Tasarıları’’ içine girerek kanunlaşan bu taslakta taleplerimizden hangileri vardı onlara bir bakalım;

Asb.MYO İNTİBAKI (AS.PER.K. taslak metin Sayfa-245) 2003 Öncesi Mezun Astsb. ve Emeklilerine Bir Derece
Verilmesi:
Geçici Madde 4 — (1) Bu kanununa ekli ……sayılı
Cetvele tabi astsubaylar ile bunların emeklilerinin intibakları,
müktesep hakları saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna ekli ……
sayılı Cetvele uygun olarak yapılır. Bu intibaktan dolayı hak
sahiplerine geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

GÖREVE BAŞLAMA DERECESİ HAKKINDA;
(AS.PER.K. taslak metni Sayfa-143–144)
ç) Astsubaylardan, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden, üç yıl olanlar 9’uncu derecenin 2’nci
kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 9’uncu derecenin
3’üncü kademesinden göreve başlarlar.

Bizim talebimiz olan 9/2'yi Dz.K.K.’lığı taslak üzerinde yaptığı çalışmaya şu şekilde yazdı;
ç) Astsubaylardan,hazırlıksınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte,yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9’uncu derecenin 2’inci kademesinden, üç yıl olanlar 9’uncu
derecenin 3’ncü kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 8’inci derecenin 1’inci kademesinden göreve başlarlar.

AÇIKLAMA/GEREKÇELER:Madde 77 (3) ç) 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu paralelinde personelin hak kaybına uğramaması maksadıyla düzenlenmiştir.

TAZMİNATLAR (Makam — Görev)
(AS.PER.K. taslak metin Sayfa-173)
Makam tazminatı
Madde 102 — (1) Bu Kanuna EK IV sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara
ilişkin hükümler uygulanır. (926/Ek Mad. 18/a)
(2) Bu Kanuna ekli EK IV sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerdekiler dışında olanlardan, aylık gösterge tablosunda birinci dereceye yükselen ve 3.600 ek göstergeye hak kazanan subay ve
astsubaylara, 6.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda görev tazminatı ödenir. Görev tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Her iki fıkrada belirtilen rütbe ve görevlerde çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, yukarıdaki fıkralara göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece her ay Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu ödemeleri üç aylık devreler halinde
faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. (926/Ek Mad. 18/b)
AÇIKLAMA/GEREKÇELER:Halen makam ve görev tazminatı;yarbay ve üst
rütbedeki subaylara verilmektedir. Bu tazminattan yarbaydan daha alt rütbedeki subaylar ile astsubaylar yararlanamamaktadır. Tasarı ile birinci dereceden maaş alan tüm subay astsubayın görev tazminatı alması amaçlanmıştır.
SİCİL AFFI: Maalesef bu konuda hiçbir çalışma olmadığı gibi adı bile anılmıyor.

S O N U Ç: Başbakan Sn.DAVUTOĞLU seçim meydanlarından sonra, kabineyi açıklarken dahi ‘’Assubayların hakları’’ dediği ve aynı şekilde Genkur.Bşk.’nın da sık sık ‘’Assubayların hakları’’nı zikrettiği bir dönemde gelen bilgilere göre biz Ne/Neleri alabildik?

 1. 2003 Öncesi Mezun Astsb. ve Emeklilerine Bir Derece (taslakta var ve gerçekleştirilecek gözüyle bakıyoruz)
 2. Dz.K.K.’lığı bile taslak metnine 9/2 yazmışken alınabildi mi? Alınan bilgilere göre HAYIR.
  NOT: Zaten bu konuda Sn.A.Keser Nazilli bilgilendirme toplantısında şunları söyledi;’’Biliyorsunuz, askeri okulları 9/2'ye çekme çabalarımız olacak, eğer o 9/2 çekme durumu olursa 1 derece 1 kademe O-L-A-B-İ-L-İ-R, bakın burda bir VARSAYIM onu söyleyim.’’ dedi.
 3. TAZMİNATLAR: AS.PER.K. taslak metin Sayfa-253
  EK IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
  Kıdemli Albay — 500o puan
  Albay — 4500 puan
  Yarbay — 3500 puan
  Kıdemli Binbaşı — 3000 puan
  Binbaşı — 2500 puan
  Kıdemli Başçavuş — 2000 puan
  Dz.K.K.’lığı yaptığı teklifte bunu nasıl değerlendirdi?
  Kıdemli Albay — 5000
  Albay — 4500
  Yarbay — 3500
  Kıdemli Binbaşı — 3000
  Binbaşı — 2500
  Kıdemli Başçavuş — 3500 (Kıta tazminatında yarbay ile aynı oran olduğundan ilave edilmiştir.)
  TABLO/CETVELLER böyle olmasına karşın alınan bilgilere göre karşımıza nasıl bir tablo çıktı veya çıkacak (O-L-A-B-İ-L-İ-R/VARSAYIM)
  …yıl kadar ‘’Kıdem Yılı’’ ve II Kad.Kd.Başçavuş olacak. Kıdem yılı savsatasını geçelim, II KAT KIT’la bu iş bağlanırsa ne alınabilecek olduğuna cetvellere bakarak siz karar verin artık.
  AZ GİTTİK UZ GİTTİK,DERE TEPE DÜZ GİTTİK,BİR DE DÖNÜP BAKTIK Kİ BİR ARPA BOYU YOL GİTMİŞİZ…!!! Sağlıklar dilerim.