KOORDİNELİ ÇALIŞMA NASIL OLUR

Sözcük anlamıyla eşgüdüm demek olan koordinasyon, bir organizasyondaki madde ve insan kaynaklarının, bilgi ve becerilerin birleştirilmesi ve bu yolla işletme amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetleri içine alır. Faaliyetler ve faaliyet grupları ile amaçlar ve araçlar arasında uyum sağlama çabasıdır.

Koordinasyon, iş bölümü ile ayrılmış kişiler ve fonksiyonlar arasında uyumlu bir bağlantı kurar. Koordinasyon sayesinde bir faaliyete katılan bireyler birbirinden haberdar olur.

Buradan asıl konumuza gelelim izninizle; TEMAD’ın yıllardır irtibatının kopuk olduğu, görüşmelerin ve fikir alış-verişinin olmadığı bir süreçden, Aralık 2018'de işbaşına gelen Genel Merkez sayesinde başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere sıralı yetkili Başkanlık ve Daire Başkanlıkları ile görüşme ve diyaloglar yeniden başladı ve devam ediyor.

Güzel, tabi ki olması gereken de buydu ve TEMAD Genel Merkezin bu faaliyetlerini yüksek takdirle karşılıyorum. Ancak, kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne hayran değil. Bu koordinasyondan ortaya anlamlı sonuç/sonuçlar çıkması gerekir.

“Peki, bu nasıl gerçekleşir? “ dersek; TEMAD’ın randevu taleplerinin kabul görmesi ve Genkur. Personel Bşk.’lığının Daire Başkanlıklarınca davet ediliyor olmamız “Sizinle UYUM içinde çalışmak istiyoruz. TSK’da assubaylar meselesi ile ilgili olarak ortaya SOMUT çözümler getirecek çalışma yapmak istiyoruz” anlamına gelir.

İşte, bu durumun lafta kalmayıp fiiliyata dökülmesi ve ortaya anlamlı SONUÇLAR çıkarılması gerekir. “Haydi Bismillah, başlıyoruz” dedikten sonra çalışma masasında kimlerin olacağı tespit edilecek ve en önemlisi de ÇALIŞMA TAKVİMİ belirlenecek. Hangi gün, hangi saatte, hangi konunun ayrıntıları üzerinde çalışacağımız belli olmalı ki; hazırlıklarımızı ona göre yapalım ve dersimize çalışarak gelelim.

Sırayla sırayla tüm konular görüşülüp yapılacaklar için Kanun Taslakları hazırlanmalı. İçinden çıkılamayan veya muhalif kalınan konular için farklı kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek görüş ve fikirleri alınmalı. Bunun dışındaki faaliyetlerin bir faydası olmaz. Ortaya bir çözüm koymak mümkün değildir.

S O N U Ç: Koordineli çalışmanın sonucunda ortaya mutlak surette sonuç/sonuçlar çıkacaktır. Masaya oturan herkes yaptığı işin önemini bilecek. Uyum içerisinde, art niyet olmaksızın, gösterilen çaba ve gayretler sonucunda TSK’da sıkıntı ve azapları azaltıcı bir eseri ortaya çıkaracaklar. Bu başarılabilir mi? Umarım başarılır. Sağlıklar dilerim…

Fahrettin BAĞRI
(E) Maliye Assubayı