3 om over na te denken

Auteur: Iwein Vandevyver, co-creative Director bij Creatief Bureau Famous

Ook dit jaar ben ik gebombardeerd met te veel indrukken en te veel schitterend werk. Wat ik nu het liefst zou doen, is als een spons zoveel mogelijk opzuigen en vervolgens ideeën beginnen bedenken. Want een idee dat je in Cannes bedenkt, en waarvan je het gevoel hebt dat het sterk is, is dat doorgaans ook. Logisch, de lat is ook dit jaar weer eens hoger gelegd. Dat is immers waar Cannes voor dient: het communicatievak verder pushen richting beter, grappiger, mooier, emotioneler, efficiënter, slimmer en straffer werk. U vond die laatste zin een wat makkelijke opsomming van superlatieven? U heeft gelijk, want dit tekstje is haastwerk. Sorry, ik ben geen journalist, ik kom mij hier laven. En niet alleen aan veel te dure pinten.

Maandag was het de prijsuitreiking van de categorieën: Direct, Promo & Activation, Mobile en Press. Ik heb vooral drie dingen onthouden.

Eén

Eén: de print was, aan de golds te zien, vrij zwak dit jaar. Vooral de Grand Prix vond ik leuk en mooi, maar geen memorabel werk. En dat moet een Grand Prix wel zijn.

Twee

Twee: Promo & Activation, Direct, Mobile, PR, zelfs Cyber,… al die categorieën lopen volledig door elkaar. Uiteraard zijn al die opsplitsingen in verschillende categorieën kunstmatig. Want hoe meer categorieën, hoe meer inkomsten, dat weet ik ook wel. Maar toch vind ik het jammer, en ook slordig. Het zorgt ervoor dat inschrijven een discipline op zich wordt. Anderzijds: hoe meer categorieën, hoe meer kans dat goeie ideeën beloond worden. En dat vind ik dan weer wel goed. U ziet, ik ben een optimist.

Drie

Drie: de juryvoorzitter van Promo & Activation zei dat hij bij het jureren op zoek was naar creatief werk (uiteraard!) dat (ik parafraseer) ‘de wereld verbetert’. En inderdaad, dat was de rode draad doorheen het bekroonde werk. Het ging vaak over ‘mooie’ ideeën. Ik denk dan bijvoorbeeld aan: SOS SMS (medische data opslaan op je gsm om levens te redden), Samsung’s Safety Truck (maakt trucks inhalen veiliger d.m.v. een scherm dat de weg vòòr de truck toont), Shadow Wifi (slimme sensibilisering voor huidkanker), Nivea Dolls (om kinderen aan te zetten om zich in te smeren). Allemaal heel straf werk waar ik jaloers op ben en dat terecht goud won. Maar toch… die keuze voor ‘mooi’ in de zin van ‘het goede’ vind ik ook wat vreemd, en zelfs wat oneerlijk. Alsof je met (ik verzin maar wat) een hilarische campagne die massa’s chips verkoopt geen kans maakt op goud in Promo & Activation. Maar ach, als het over awards gaat, heeft een nobele boodschap nu eenmaal een streepje voor.

SOS SMS

Samsung ‘Safety Truck’

Shadow Wifi

Nivea Dolls

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.