Για το βιβλίο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου
Stefanos Parastatidis
125

Παρακολούθησα και εγώ την πορεία του Κου Παπακωνσταντίνου ως ΥΠΟΙΚ αλλά και την δίκη. Δεν θα πρόσθετα ούτε ένα κόμμα σε αυτά που γράφετε. Είναι καλό που κάποιοι έχουν μνήμη που δεν εξαντλείται στην ειδησιογραφία του προηγούμενου τριήμερου. Άνθρωποι που τιμούν ακόμη την αξιοπρέπεια, τους χαμηλούς τόνους και την σκληρή δουλειά. Για να μην αισθανόμαστε και εμείς οι λίγοι ακόμα πιο λίγοι…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Federico Fellini’s story.