This story is unavailable.

Yazın hiç de karamsar değil, benzer bir hissiyatla işe doğru yol alırken okudum.

Bugüne kadar genelde takdir edildim, yaptığım işler beğenildi, ödül bile aldım ancak gördüğüm kadarıyla şirketlerin hikayesi, amacı para kazanmak. Kendimi geliştirebiliyordum ancak bu da sona erdi, yeterince tecrübeye ulaşınca kendini geliştirmek için başka şeyler yapmak gerekiyor.

Bugün olmasa da yakında son bir iş günüm olacak, bunu da yazmış olacağım. Eline sağlık.

Like what you read? Give Ferdi Çıldız a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.