Bundan qariyb 5yil avval o’qiganim Stendalning “Qizil va qora”sida esimda qolgan: “So’z — insonga dilidagi fikrni yashirmoq uchun ato etilgan” degan fikr bor edi.