Fredrik Meyer
Fredrik Meyer

Fredrik Meyer

Konsulent i Bekk Consulting. Kvitrer med @fredrikmeyer. Liker matematikk.