Eskinita

Isang Tanaga

Sa karimlan ng Quiapo,
Hinihingal ang hapo.
Tumakbo sabay liko,
Bala ang nagpahinto.