Seznamte se! Ondřej Krupa, tech-průvodce neziskovek

GUG.cz
4 min readApr 28, 2022
Ondřej Krupa

Ondřej Krupa je muž mnoha tváří. Tedy co se pracovního života týče. Jeho osobitost, upřímnost a neskutečná energie hýří od doby, kdy pronese „Ahoj!“ a končí máváním ruky.

Když jsem od něj chtěla zjistit, KDO je Ondřej Krupa, jen se nadechnul a poprosil o lehčí otázku. A tak jsem mrkla do připravených otázek… a začala jen jinak formulovaným dotazem: „Popiš mi tvůj profesní příběh před tím, než jsi přišel do GUG.“

A tak to celé začalo…

„Mám v životě hodně důležitých milníků,“ odpověděl Ondřej a zamyslel se, z kterého konce to vzít. Od roku 2008 pracuje na Ostravské univerzitě, kde nastoupil jako řadový technik a vyšel jako systémový administrátor. Na univerzitě stálé působí, nyní jako kontraktor. Nejen lidé kolem něj, ale i studium informatiky s pedagogikou, jej naučilo, jak má vzdělávat a přistupovat k výuce. Z propojení teorie s praxí čerpá dodnes. Výměnu disků vystřídala vyšší pozice, a tak místo se šroubovákem, uvidíte Ondru v obklopení ostatních techniků, které učí a motivuje v jejich práci. (Kterou sám tak dobře zná). Nakonec také vystudoval vysokou školu a splnil si tím své velké přání. Po střední totiž šel rovnou pracovat do soukromé sféry.

Na Ostravské univerzitě nasazoval Microsoft 365 a Google Workspace. Když se ho zeptáte, co je lepší, neřekne jasný závěr. Popíše vám oba systémy a volbu nechá na vás.

To, co se naučil před Covidem, zúročil během něj. Coby dobrovolník v mnoha organizacích včetně našeho GUG pomáhal přecházet z offline do online prostředí. Jako unikátní skill bere Ondřej vše, co se naučil. „Dokážu se vcítit do role běžného uživatele, mám IT znalost, rozumím lidem, dokáži jim to většinou vysvětlit polopaticky a k tomu všemu mám zkušenost právě jako admin.“

Ondřej & non-profit svět

Během pandemie se vše točilo především kolem škol a pomoci jim s nasazením Google Workspace pro snazší online výuku. Kdo ale pomůže neziskovkám? Vždyť jim nikdo na technologické úrovni nepomáhá… Ondřej se tak stal tech-průvodcem neziskovek. Spojil se s Markétou Ubíkovou, která, slovy Ondry, výborně školí. Založili platformu Meetcloud, kde pomáhají neziskovým organizacím. Google vyhodnotili pro neziskovky jako nejvhodnější — je intuitivní, jednoduchý a snadno propojitelný napříč organizacemi. A to vše bez ohledu na počet členů. Jak později zjistili, Google nabízí free nástroj „Google for non-profits“. Zaměřili se tak na bezprofitový sektor, kde se jim stali průvodci. Po nasazení Google Workspace Markéta s Ondrou učí členy organizací na reálných případech, jak jej naplno využít a spravovat. Volbu systému vedení nechávají na samotných neziskovkách. Z některých uživatelů se tak stanou administrátoři. Nebo lépe řečeno — ambasadoři. Lidé, kteří Google propadnou, bez ohledu na to, z jakého oboru jsou.

I díky všem těmto zkušenostem se stal Ondřej specialistou pro Google — Google Certified Trainer (GCT). Jako jediný totiž, z pro něj známého pohledu administrátora, vychovává nové adminy. Celkový problém u programátorů vidí v tom, že mnohdy se začátečník představí jako expert a jeho nasazení systému pak neodpovídá požadavkům zadavatele. V tu chvíli musí přijít Expert s velkým „E“, systém opravit a znovu implementovat. Organizace by si tedy měly dobře vybírat, od koho si nechají cloudový systém nasadit.

__________________________

Krásný příklad z doby covidové. Pro školu, která učí děti s poruchami spektra, bylo nezbytné nasadit kvalitní online nástroj, který propojil „mamky“ a děti. Mohli si společně povídat, jako kdyby byli ve škole… Pokud by tyto nástroje neměli, negativně by je to ovlivnilo. Nejde tedy jen o obyčejné nainstalování, ale o správné nasazení k obrazu organizace.

__________________________

Poslední rok jako GCT vidí další metu — profesionální implementaci Google technologií do neziskových organizací. Postupně proniká do světa GCT a věří, že se mu podaří dostat ještě více do hlubin Google Workspace… a pochopit základní Google pilíře.

Že tak často Ondřeje, i když toho dělá tak moc? To je záměr! Jak sám říká, ideální je být někde uprostřed. Když je potřeba, vynoří se a mluví na stagi jako profík „na neziskovky“.

A teď my!

Před dvěma lety se Ondřej sešel s Filipem Goszlerem (současným kapitánem GUG.cz) a naskočil do vlaku jménem GUG. Dělal přesně to, co je poslání naší komunity — poskytoval pomoc s používáním Google technologií. Ve Zlíně tak vznikla business odnož GUG.cz

!! POZOR, příběh má jednu tajemnou zápletku !! Přibližně sedm let nazpět to byl právě Ondřej, kdo umožnil Filipovi poznat blíže Google prostředí — propůjčil mu totiž tehdy Google Workspace Ostravské univerzity.

Jak Ondra popsal na samém začátku rozhovoru, všichni jsou start-up. V GUGu učíme lidi používat nástroje k vykopnutí projektu a dosažení stanovených met — jde o tzv. „Start-upový přístup“. V dobrovolnictví, neziskovkách, školách… Ti všichni nevytváří sice konkrétní aplikace, ale vzniká hodnotný informační systém.

Upřímně, nejraději bych všechno z našeho rozhovoru přepsala, nebo vám jej dala poslechnout. Byla to nabitá hodina technologií, systémů, Google nástrojů a hlavně optimismu, který se skrýval za každou Ondřejovo myšlenkou. Na konec mi už jen chybí dodat poslední otázku…

Jak bys jednou větou popsal GUG?

„Chceš po mě to, co je nejtěžší, mám napsat diamant, který nejen GUG z pohledu marketingu hledá. Ten nemám, ale jsem schopen asi tohoto: GUG je komunita, každá komunita je tvořena členy a když se řekne GUG, vybaví se mi Filip. Proč?! On je pro mě důvod proč být v GUG. … Komunita je taková jaký je lídr, ten na sebe nabaluje lidi s podobnými hodnotami, tím vzniká atmosféra okolo lídra, jeho energie a hodnot. Čili GUG je kopie Filipa.“

Autor: Lenka Byrtusová

--

--

GUG.cz

Jsme komunita nadšenců, kteří nezištně pomáhají vzděláváním a šířením technologického pokroku.