2020. 04. 06.

Csendes napok vannak. Nem változott érdemben semmi, hacsak az nem, hogy megjött a jó idő és az élet szivárog vissza az utcákra. Egyre nagyobb a gyalogos és az autó forgalom. Szerintem attól van, hogy nem történik semmi, amit az emberek a saját bőrükön érezhetnek. Elmúlt a felvásárlási láz, a nyitvatartási korlátozásokat megszoktuk.

Pedig múlthét hétfőn a Fidesz történelmet írt, megszavazta a felhatalmazási törvényt, időkorlát nélkül, gyakorlatban tejhatalommal felruházva a pártot, de főleg Orbánt. A világsajtóban is nagy port kavart az ügy, főleg azért, mert attól félnek, más államok is erre az útra léphetnek.

Ez a cikk tökéletes leirata a vírus itthoni történetének. Nem másolom be, remélem, addig sem fog elveszni, mire ezt olvasod. …
About

Gábor Balogh

Thinker, designer, honorer of traditions, seeker of inventions, lover of details.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store