Foto: users.skynet.be

Eeuwigheidszondag

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2015–2016 (20 november): ontsteken waxinelichtjes en kaarsen ter nagedachtenis aan een dierbaar familielid, vriend of vriendin, heengegaan dit afgelopen jaar of in eerdere jaren.

“Weer is een kerkelijk jaar bijna ten einde — en voltrok zich de kringloop van de eerste advent tot deze zondag van de herfst. We trokken langs de grote feesten: Kerst, Pasen, Pinksteren…en langs de zondagen als plaatsen van troost en bemoediging, van hoop en inspiratie. En daardoorheen weefde het leven van alledag haar patronen. Patronen van verdriet en vreugde, van wanhoop en inspiratie, van angst en moed, van twijfel en geloof, van schuld en vergeving, van eenzaamheid en geborgenheid.”

“Soms raakten we ontheemd en verloren. Maar op andere momenten wisten we ons weer bij God en bij elkaar geborgen. Soms ook verloren we elkaar op de reis door het leven. Sommigen waren hoogbejaard; anderen weer jonger. Soms konden we hun dood voorzien, soms gebeurde het toch nog onverwacht. Maar altijd was er die grens waar we de ander moesten loslaten. Samen houden we hen in herinnering…”

“In een moment van stilte gedenken wij een ieder uit onze gemeenschap en uit onze omgeving die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Mensen van dichtbij en veraf. Mensen van toen en nu. Namen van hen die wij ons herinneren en missen. Mensen onder ons die het zwaar hebben en die we meer licht in hun bestaan gunnen. Ook voor hen steken wij een kaars aan…”

Gedachtenisdienst Protestantse Gemeente Trynwâlden-Ontmoetingskerk