Sửa wifi, thay IC wifi Iphone 4,4s chính hãng ở đâu?

HIỆN TƯỢNG IPHONE MẤT WIFI?

- Khi bật wifi Iphone 5/5s thấy báo ngay không vào được wifi hoặc dò được nhưng mạng yếu, phải để máy sát morden mạng mới có sóng (Lỗi nhẹ)

- Phần ON/OFF của wifi Iphone 6/6 Plus bị ẩn (lỗi khá nặng)

  • Iphone 6/ 6 Plus không dò được bất kỳ địa chỉ IP của Wifi nào (lỗi rất nặng)>>> cần sửa wifi Iphone 4s

- Trường hợp wifi iPhone 4/4s vẫn có thể khởi động nhưng không thể kết nối với thiết bị phát hoặc tín hiệu yếu thì quý khách nên thử với 1 router khác để loại trừ nguyên nhân từ bên ngòai.

- Firmware (Phần mềm) iPhone 4/4s,6,6 Plus lỗi cũng gây ra lỗi wifi, nhất là sau khi quý khách cài đặt/nâng cấp một firmware khác, trường hợp này quý khách cần restore lại một firmware gốc khác từ nhà sản xuất

Lỗi Iphone 4s mất wifi là lỗi khi vừa khởi động, bật wifi thấy báo ngay không vào được wifi, hoặc dò mãi mà không thấy khi bị lỗi này bạn không thể vào mạng hay lướt net xem phim được, thậm chí để máy trong tình trạng chờ lâu sau kích hoạt màn hình lên lại thấy máy báo … không vào được WIFI.

Để khắc phục tạm thời vấn đề này bạn có thể tắt máy và khởi động lại hoặc đến các điểm phát WIFI khác mạnh hơn, có thể tình trạng không vào được WIFI sẽ được khắc phục, nhưng nếu như nặng hơn thì tình trạng không vào được WIFI sẽ tiếp tục xảy ra.

NGUYÊN NHÂN VÌ SAO IPHONE 4/4S, 5/5S, 6/6 PLUS CỦA BẠN LẠI BỊ MẤT WIFI?

- iPhone hỏng wifi thường là do ic wifi của máy bị hỏng và thường phải thay thế ic hỏng bằng ic chính hãng mới.

- Trường hợp lỗi ic nguồn, do main cũng gây ra lỗi hỏng wifi iPhone, trường hợp này ic wifi không nhận đủ nguồn pin cần thiết nên không thể hoạt động bình thường.

Thay IC wifi Iphone 4 500.0000 Thay IC wifi Iphone 4s 500.0000Thay IC wifi Iphone 5Liên hệThay IC wifi Iphone 5sLiên hệThay IC wifi Iphone 6Liên hệThay IC wifi Iphone 6 PlusLiên hệ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.