Son 7–8 aydır bu cümleyi (veya benzerini) o kadar çok söyledim ki… Bu süreçte ne yapmam gerektiği ile ilgili bilgileri hep deneye yanıla buldum. Bu yazıyı da benimle aynı yollardan geçmek durumunda kalanlar görür de işine yarar diye düşünerek yazdım.

Almanya’dan Schengen vizesi alarak önce İspanya’ya gidip Türkiye’ye dönmek ve…

Teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün dünyada yeni dijital ve fiziksel ürünler tasarlanıyor ve yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Son zamanlarda hayatımıza giren sanal gerçeklik deneyimleri (virtual reality-VR) ürün tasarımcılarının odaklandığı önemli alanlardan biri. Kullanıcı deneyimi araştırmacıları olarak biz de bu ürünlerle etkileşime geçen veya geçecek kullanıcıların davranışlarını, beklentilerini ve sorunlarını öğrenerek…

Gizem Ünaler

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store