Case Study: We-Free van Artegence

Betrek de boodschap in de eigen leefwereld

In de zomer van 2014 zat mensenrechtenorganisatie Amnesty International met een probleem. Al jaren probeerde de organisatie de problematiek rond het ondertekenen van valse getuigenissen, ontstaan uit angst voor foltering, aan te kaarten maar steeds opnieuw stuitte men op weinig interesse van het publiek.
Vooral het engageren op festivals verliep moeilijk. Niet enkel omdat de meeste bezoekers weinig bezig waren met mensenrechten op een evenement waar ze in de eerste plaats waren om plezier te maken. De laatste jaren kwam er ook minder plaats voor NGO-standjes en ging de voorkeur uit naar hamburger- of drankstanden.

Sinds het goedkeuren van het VN-verdrag tegen foltering in 1984 is foltering illegaal, toch wordt deze praktijk nog dagelijks toegepast. Mensen ondertekenen valse verklaringen uit schrik voor die foltering. Deze verklaringen kunnen lijden tot een gevangenisstraf of soms zelfs de doodstraf. Het is een gebrek aan vrijheid waar jonge mensen in het Westen zich weinig bewust van zijn.

Het bureau Artegence uit Polen kwam aanzetten met het idee om de machteloosheid in een situatie van foltering naar de doelgroep zelf te brengen. Niet door hen te folteren natuurlijk maar door gebruik te maken van een behoefte uit de leefwereld van de festivalgangers. Jongeren zouden gratis Wifi krijgen indien ze enkele algemene voorwaarden ondertekenden. 
Er werd correct vanuit gegaan dat 90% van de internetgebruikers, geen voorwaarden zou lezen en deze direct zou aanvinken om de Wifi te kunnen gebruiken. Iedereen die dat deed ondertekende eigenlijk een valse verklaring (bijvoorbeeld: Ik beken dat ik 3 GSM’s heb gestolen). Angst voor foltering was nu het vanzelfsprekend nemen van onze vrijheid geworden maar het resultaat bleef hetzelfde: een onjuiste verklaring afleggen.

Vrijwel meteen werden mensen gewezen op hun verklaring met daaropvolgend een getuigenis van een echt slachtoffer. Het resultaat was overweldigend: meer dan 8600 extra handtekeningen en een pak meer aandacht. Zo konden NGO’s toch effectief zijn op een festival en engagement genereren.

Deze manier van overtuigen is enorm interessant. In plaats van heel belerend iemand te wijzen op de problematiek laat je ze het zelf ervaren. Niet letterlijk maar wel geïntegreerd in hun leefwereld, zo wordt een situatie niet enkel belicht maar ook gevoeld. Empathie valt pas echt op te wekken eenmaal je jezelf volledig in iemands schoenen kan plaatsen en Artegence heeft dit uiterst elegant bewerkstelligd.