Millennials & hun smartphones


Meet Innie. Innie is een 22-jarige advertising studente met haar computer in de ene hand en haar smartphone in de andere. Innie is online, heel veel zelfs. Ze gebruikt internet — Whatsapp — Messenger — Facebook — Instagram — Snapchat — en noem maar op. Door de millennial mindset is de jeugd zoals Innie bijna constant online. Het gaat bijna niet meer anders. Maar waar houden we ons dan in godsnaam mee bezig?

Onze ouders hebben er genoeg van; “Onze kinderen kijken niet meer naar wat er zich rondom hen afspeelt” menen ze. “Ze zijn altijd maar op zichzelf bezig met dat bakje”. Het wordt tijd dat we eens wat transparanter worden. Wat als we je eens vertelden wat Innie nu eigenlijk echt de hele dag doet op “dat bakje”? Dan heb je als lezer wat meer inzicht in het doen en laten van een “always connected” 22 jarige millennial.

Het begint allemaal ‘s morgens vroeg om 7:00. Aangezien we onze smartphone als wekker gebruiken is dit het eerste waar we (in een nog slaapdronken bui) naar grijpen. De wekker mag uit en de wifi gaat aan. Heb ik iets belangrijks gemist? Is er iets geks gebeurd in de wereld? We scrollen even vluchtig door onze Facebookfeed om te kijken of er zaken zijn waarvan we absoluut op de hoogte moeten zijn. Even later op de bus of trein richting school komt de smartphone terug boven, voor muziek, mobile games of de rest van de sociale media feeds te checken die al opnieuw zijn aangevuld met kersverse content. Aangekomen op school nemen we nog even onze e-mails door terwijl we praten met wat collega’s/klasgenoten over koetjes en kalfjes. Dan beginnen we aan onze werkdag. Stap 1: we openen Slack: een programma (jawel, ook op smartphone beschikbaar) dat ons toelaat om met bepaalde teams te kunnen communiceren over projecten. Tijdens pauzes of tussendoor nemen we soms foto’s van wat we aan het doen zijn en sturen we deze door naar vrienden (via Snapchat of Whatsapp) om een zo compleet mogelijk sfeerbeeld te kunnen delen van de situatie.

De meeste millennials ontkennen niet dat wij de generatie zijn die veel met onze smartphones bezig zijn. Maar er komt ook heel veel goeds uit voort: Innie is bijvoorbeeld veel online omdat ze bezig is met allerhande projecten, afspreekt met vrienden, op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws én bezig is met het organiseren van een benefiet ten voordele van haar eigen vzw die kinderen in Vietnam helpt.

Like what you read? Give Goodcha a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.