Öncelikle yazınız için çok teşekkürler uzaktan çalışma fikri çok güzel fakat yasal prosedürleri…
Soyutlanmış bir yazılımcı
1

Firma aslında İngiltere’de kurulmuş durumda. Orada bir fiziksel adresi mevcut, ancak adreste çalışan bulunmuyor. Türkiye’de firma kurduğunuz zaman da (bildiğim kadarıyla) evinizi ofis olarak gösterebiliyorsunuz. Bu konuda daha tecrübeli arkadaşlar eminim vardır, ben İngiliz mevzuatlarına biraz daha aşinayım.

Like what you read? Give Görkem Çetin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.