Türkiye’deki teknoloji bültenleri ve podcastleri

Bu yazıda, her ne kadar başlıkta teknoloji kelimesi geçse de bir şekilde teknolojiye dokunan pazarlama, deneyim, dijital ürünler, büyüme, girişim, inovasyon gibi konuları ele alan podcast ve bültenleri bir araya getirmeye çalıştım.

Görkem Çetin
Nov 14, 2018 · 4 min read
Image for post
Image for post

Ülkemizde podcast ve bireysel bülten kültürü yeni yeni gelişiyor. Kanımca bunun en önemli sebeplerinden birisi, bildiklerini yazıya ya da sese döken, tecrübelerini aktaran, yaptıklarını adım adım anlatan, yapamadıklarını da açık yüreklilikle paylaşan insanların sayısının nispeten az olması.

Ancak bazı podcast ve bültenler var ki, içerdikleri dopdolu bilgi sayesinde oldukça keyifle okunuyor ve dinleniyor. İki haftalık olanların haftalık olmasını, her hafta çıkanların da her gün posta kutunuza gelmesini istiyorsunuz. Bilgiye açlık böyle bir şey.

Aşağıdaki listeye eklemek istedikleriniz varsa, ya da sadece yorum bırakmak istiyorsanız sayfanın en altındaki yorum kutucuğunu kullanabilirsiniz.

Türkçe teknoloji bültenleri

 • Dijital ürünler: Erman Taylan’ın ürün geliştirme ve yazılım dünyasına yönelik teknoloji bülteni 1500'e yakın kişi tarafından iki haftada bir keyifle okunuyor. (bağlantı)
 • Yazılımcılar için haftasonu okumaları: Muhammed Hilmi Koca tarafından yayınlanan bu bülten özellikle yazılımcıları hedef almış. Oldukça kolay okunuyor ve dolu bir içeriğe sahip. (bağlantı)
 • Dijital pazarlama taktikleri ve teknolojileri: Serbay Arda Ayzit tarafından hazırlanan bu bültende SEO, AdWords, analitik ve Facebook ile ilgili dijital pazarlama taktik ve yenilikleri paylaşıyor. (bağlantı)
 • Deneyim: Anıl Gökmen’in kaleminden “Her ay farklı bir deneyim teması. Farklı yaşam tarzı denemeleri, deneyim notları, öneriler ve öznel yorumlamalar”. (bağlantı)
 • Growth ve ürün pazarlaması: Tunca Üçer tarafından yayınlanıyor ve ürün pazarlamasından şirket büyümesine kadar geniş bir yelpazede iki hafta bir yayın (bazen biraz daha aralıklı) yapıyor (bağlantı)
 • IoX digital inovasyon: Userspots ve Ingenious iş birliği ile kurulmuş IoX ekibinin deneyimlerini anlattığı iki haftalık bülten. (bağlantı)
 • Pazarlama & girişimcilik: Batuhan Apaydın, ürün yöneticiliği tecrübesini pazarlama ve girişimcilikle yoğurup zevkle okunan bültenler hazırlıyor. (bağlantı)
 • Mobil dünya: Artık düzenli yayınlanmasa da içerdiği nitelikli bilgilerin derli toplu bir yerde bulunması nedeniyle listeye girmeyi hakediyor. (bağlantı)
 • Onur Özcan: Onur, internetten arama motoru optimizasyonu, ek gelir elde etme yöntemleri ve içerik pazarlaması üzerine kendi deneyimlerini ve taktiklerini paylaşıyor. (bağlantı)
 • Günün Girişimi: Fırat Demirel her gün bir girişimi inceleyerek eposta kutunuza yorumlarıyla beraber bırakıyor. (bağlantı)
 • Günün Özeti: Hasan Yaşar, her gün teknoloji dünyasındaki gelişmeleri kolayca okunur şekilde derleyip eposta adresinize gönderiyor. (bağlantı)
 • Makine öğrenmesi üzerine notlar: Başak Esin, makine öğrenmesi ile ilgili bildiklerini her hafta ilgililere aktarıyor. (bağlantı)
 • Fintech: Finans teknolojilerine ilgi duyan ve dünyada neler olup bittiğini anlamak isteyenler için 2 haftada bir yayınlanan keyifli bir bülten.(bağlantı)

Plase 1 (Türkiye’den çıkan İngilizce bülten): Ürün insanı Akar Şümşet tarafından hazırlanan “Methodical Product Design & Management” isimli bülten ürün geliştirme sürecindeki yöntemler, çözümler, tasarım kalıpları gibi konulara ışık tutuyor. (bağlantı)

Plase 2 (Klavye delikanlıları): Blog, podcast, bülten — hepsini içeren, ortaya karışık derleme yapan, web güvenliğinin ötesini berisini irdeleyen güvenlik uzmanlarının bir araya geldiği oluşum. (bağlantı)

Türkçe teknoloji podcastleri

 • Üretim bandı: Paraşüt.com ekibinden Eran Filiba ve Andaç Türkmen tarafından iki haftada bir yayınlanan, Türkiye ve dünyadaki teknoloji şirketlerinin nasıl ürün geliştirdiklerini ilk ağızdan aktaran podcast. (bağlantı).
 • Girişimci muhabbeti: Girişimcilik ile ilgili hemen her konuya değinen, o hafta yaşanan gelişmeleri masaya yatıran, keyifle dinlenen teknoloji podcasti (bağlantı)
 • Made in Turkey: Levent Aşkan, Türkiye’de geliştirilen güzel girişimlerin ortaklarıyla sohbetler yapıyor, sorularıyla bir çok güzel noktaya değiniyor. (bağlantı)
 • Turuncu pasaport: Serhat Can tarafından yayınlanan bu podcast şimdilik Opsgenie tarafında yapılan çalışmaları anlatıyor. (bağlantı)
 • Yollarda.TV: Tıpkı Teknoseyir gibi, podcast’ten ziyade karşılıklı sohbet havasında geçen TV yayını. Sunucuları Koray Bahar ve Arman Eker. (bağlantı)
 • Serbest oyun imalatı: Sektörün duayenleri Zeynep Akçay ve Orçun Nişli tarafından oyun tasarımı, oyun geliştirme ve Türkiye’de oyun sektörü her yönüyle masaya yatırılıyor (bağlantı)
 • Codefiction: Kendi ağızlarından “Türkiye’deki yazılımın kalitesini ve sektör problemlerini kendilerine dert edinmiş Göteborg, Londra ve İstanbul’da yaşayan bir grup yazılımcının toplanıp, yazılım geliştirme yöntemleri ve teknolojileri üzerine konuştukları eğlenceli, saçma ama faydalı bir yayın.” (bağlantı)
 • Yazan ve yöneten: Elif Kuş ve Yaşar Safkan bu podcastte yazılım ve yazılım yönetimi konusunu kendilerine has üslupla masaya yatırıyorlar. (bağlantı)
 • Teknoseyir: Sanırım hepimizin tanıdığı, bildiği ve severek takip ettiği Levent Pekcan ile ekip arkadaşlarının yaptığı oldukça dolu teknoloji yayını. (bağlantı)
 • 304: Apps ekibi, her konuya değinen ve keyifle dinlenen bir teknoloji podcasti yapmış. Buradaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
 • Swifthane: Adı sizi bağlamasın, sadece Swift değil, hemen her teknoloji konusunda yayın yapan bir podcast. Spreaker üzerinden takip edebilirsiniz. (bağlantı)
 • Kayıt başladı: Bora Ünal ve Berkay Ünal, kendi aralarında konuştukları mevzuları podcast’e taşımışlar, ortaya bu keyifli sohbet çıkmış. (bağlantı)

Diğer podcastler (doğrudan konuyla ilgili olmayan ya da bir süredir güncellenmemiş podcastler)


 1. Dip not: Listeyle ilgili görüşlerinizi doğrudan gorkem.cetin@gmail.com’a ya da aşağıdaki kutucuğa yazabilirsiniz.
 2. Katkı verenler: Listeyi derlerken bana yardımcı olan Erman Taylan, Eran Filiba ve Fırat Demirel’e içten teşekkürlerimle :-)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store