Yazmayan Medium Kullanıcısı!
Mustafa Gerdan
502

Sanki kalabalık bir caddede bir tanıdığım uzaktan bana seslenmiş gibi hissettim…😊

Yazmak, Medium’da veya başka yerlerde, çok güzel ve değerli bir nimet… İnsanın içinden geçenleri somut halde görüp içini dekore etmesi gibi sanki…

Ben de bu platformu çok beğenerek takip ediyorum, umarım yazma aşamasına da geçerim.

Yazılarınızı hissederek okuyorum. Tebrikler.👍

Like what you read? Give Hatice Nur a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.