Özür Dilerim
Oğuzhan Deniz
72

Teşekkürler hatırlattıklarınız için. Bir gün böyle bir yazı benim de yazmam lazım, hayata yeniden başlamak için.

Zor iş özür dilemek. Takdir ettim.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hatice Nur’s story.