Hvordan jeg gikk fra D til A på to uker og hvordan du kan gjøre det samme

Jeg var over halvveis i tredje semesteret på høyskolen og var dritt lei. Jeg var dritt lei av å ikke få de resultatene jeg følte jeg fortjente i forhold til innsatsen jeg la ned.

På videregående hadde jeg hatt en tung periode. Andre året på videregående ble jeg satt ganske kraftig tilbake av kyssesyke, så jeg brukte hele tredje året på å lappe sammen det jeg kunne. Da jeg startet på ingeniørstudiet var jeg ganske sikker på at dette ville gå bra og trodde jeg skulle henge bra med. Første semester gikk skikkelig på tryne. Jeg fikk E i matte og strøyk i fysikk. Når du starter ingeniørstudiet med å få E i matte og stryk i fysikk, så er ikke det et veldig bra utgangspunkt for videre studie. Jeg beit tenna sammen, og gikk løs på andre semester. Det gikk litt bedre, men ikke noe bedre enn middels. Så kom vi ut i tredje semester. Vi hadde 6 fag og var det semesteret i løpet av studiet med flest fag. Alle fagene hadde 3 innlevering hver, hvor man måtte bestå 2 av dem for å komme opp til eksamen. Vi hadde et rotterace med innleveringer, spesielt i oktober. De kom på rekke og rad, og den ene overlappet den andre. Du hadde hele tiden kniven på strupen. Når dette innleveringskjøret var verdig i slutten av oktober/begynnelsen av november, var jeg helt utslitt, dritt lei, og følte jeg hang langt etter. Jeg følte at jeg ikke fikk de resultatene jeg følte jeg fortjente i forhold til arbeidsmengden. Jeg brukte en god uke på å finne ut av hva jeg egentlig ville. Jeg fant ut at: enten slutter jeg og finner på noe annet jeg kan bruke tid og energi på eller så finner jeg en eller annen måte jeg kan gire om på for å få bedre resultater.

En ting var helt sikkert; det var ikke aktuelt å bli værende på skolen som en middels student. Jeg bestemte meg for å fortsette. Første eksamen var styrkeberegning (Fasthetslære). Dette var et av kjernefagene og som mye av studiet bygget på. Noen uker tilbake hadde vi tatt en test på skolen for å se hvordan vi lå an. Den testen gikk ikke bra og jeg lå og vippet mellom D og C (nærmere D for å si det sånn). Omtrent 4 uker før første eksemen, ble jeg introdusert for en bok, 10X Rule av Crant Cardone. Den handler om den eneste sikre måten til suksess. Det er å gjøre to ting;

Sett målet ditt 10 ganger så høyt enn det du opprinnelig satte det
Anta at det krever 10 ganger mer innsats og arbeid for å nå det store 10X målet du har satt deg — og deretter gjøre det.

Målet må være stort nok til å du blir så begeistret at du er villig til å gjøre hva som helst for å oppnå det. Du må anta at det krever mye mer enn du tror, fordi vi har en tendens til å undervurdere hva som skal til.

Jeg innså at det jeg hadde trodd var en målsetning om å få en A eller B var bare et håp eller ønske. Jeg hadde heller ikke gått 100% inn for det og hadde ikke utnyttet mitt potensiale.

Når jeg var ferdig med å høre boka var det 2 uker igjen til første eksamen.Jeg bestemte meg for at det var nå eller aldri. Jeg gikk for A. Jeg stilte meg spørsmålet «Hvis jeg var en A-student, hva er det mest grunnleggende jeg måtte mestre?». Så begynte jeg å jobbe med det best grunnleggende. Det var det eneste jeg fokuserte på til jeg følte jeg mestret det. Da det var gjort, spurte jeg om hva det neste jeg måtte mestre. Sånn jobbet jeg meg igjennom hele pensumet. Hver gang jeg var sliten og lei så sa jeg til meg selv at det var greit, du kan gjøre noe annet hvis du ser et par Grant Rant videoer først. Grant Rant er en miniserie Grant Cardone har på Youtube. Det er 2 minutters videosnutter hvor han kommer med tips for business og suksess. Disse fikk meg som regel såpass inspirert at jeg hoppet tilbake til arbeid. Det var akkurat som at jeg hadde en liten Cardone på skulderen som ropte inn i øret mitt «10X baby», «MASSIVE ACTION», «Burn the place down». Jeg lagde også plakater med en oppsummering av det viktigste fra hvert kapittel som jeg hang rundt i leiligheten.

Jeg hadde egentlig ikke innsett hvordan jeg lå an før den siste dagen før eksamen. Det var da jeg regnet igjennom tidligere eksamener at jeg ble forbløffet over hvor greit det faktisk gikk å regne på dette. På ekamensdagen struttet jeg av selvtillit og følte en trygghet på at dette skulle gå bra. Uansett hvordan det gikk på den eksamen var jeg stolt av hva jeg hadde fått til på de to ukene. Etter eksamen sammenlignet jeg resultater meg flere, og jeg skjønte at jeg lå godt an. Da resultatet kom noen dager senere, trodde jeg nesten ikke det jeg så. Jeg hadde fått min aller første A og jeg hadde ikke hatt en toppkarakter på veldig lenge. Det var en ubeskrivelig følelse. Jeg var kjempe stolt over at jeg hadde fått det til. Skal heller ikke se bort i fra at det falt en liten tåre også.

Dette er nå 3 år siden (dette ble skrevet i 2015). Jeg har prøvet og feilet mange ganger siden da. Jeg har nå sett tilbake på hva jeg gjorde for å oppnå det resultatet på så kort tid. Jeg fant ut at det ikke var tilfeldig, og at det samme mønsteret har gått igjen på andre områder hvor jeg har klart lignende resultater. Under vil dere se steg for steg. Det er ikke en garanti, men jeg er overbevist om at hvis du går 100% inn for det og følger strategien under, så vil du få til enorme resultater. Jeg har også lagt ved noen ekstra tips og tricks som jeg har lært underveis.


STRATEGIEN (+ bonus)

Det er tre deler:

 • Definere målet
 • Lage en enkel og effektiv plan
 • Massive action

1. Definere målet

Hva vil du oppnå? Det er viktig at du er krystall klar på hva du vil oppnå. Vær så spesifikk som mulig. Da har vi noe å sikte mot. I dette tilfellet: Jeg fikk A i fasthetslære (legg merke til at jeg ordlegger meg som om jeg allerede har oppnådd det)

Hvorfor vil du oppnå det? Dette er drivkraften. Det er grunnene vi har for å oppnå målet og som vil drive oss selv om vi møter på utfordinger. Jo sterkere og mer emosjonelle grunner vi har for å oppnå målet, jo større sjanse er det for at vi klarer å gjennomføre det.
To måter å trigge dette på, er å spørre seg to ting;

Hva vil skje hvis vi ikke klarer å gjennomføre dette? Hva vil skje med karrieren? Selvtilliten? Økonomiske kosekvenser? Hvilke konsekvenser har det 1 år fra nå? 5 år? 10 år?
Hva skjer hvis du får det til? Hvordan blir livet ditt forandret hvis du klarer å gjennomføre dette? Hvordan vil det ha en possitiv effekt på andre aspekter i livet? Om 1 år? 5 år? 10 år?
Hvilke ressurser har vi til rådighet? Det vil gi deg en trygghet når du møter på utfordringer, fordi du vet hvor du kan finne en løsning på det. Dette kan hindre at du setter deg fast, ikke kommer noen vei og tilslutt gir opp.
I dette eksempelet:

lærere
medstudenter
bøker
internett
notater
forelesninger
Det er kun kreativiteten som setter grenser.

2. Lage en enkel og effektiv plan

Hvis jeg var en A-student, hva måtte jeg mestre? Start med det grunnleggende og bygg deg oppover.

Prinsipp: 20/80 prinsippet

20% av input står for 80% av output. Med andre ord, 20% av det du gjør står for 80% av resulatet du oppnår. For å utnytte tid og energi på best måte, er det å finne disse 20% og gjøre dem før alt annet.

Hvordan lange en enkel plan:

 1. Brainstorm og list opp alle tingene du mener du må gjøre for å oppnå det du vil (ikke tenk rekkefølge, viktighet etc)
 2. Sett en A foran de du mener er absolutt det viktigste
 3. Sett en B foran de viktige, men ikke fult så viktige som de i A.
 4. Sett en C foran de som er kjekt å ha gjort hvis du har tid.
 5. Prioriter A’ene,B’ene og C’ene hver for seg ved å sette et tall foran bokstavene (1A,2A, 3A, 1B, etc..)
 6. Det første man starter med er 1A, deretter 2A osv.. Når alle A’ene er huket av og gjort, så begynner man på B’ene. Deretter starter man på C’ene hvis man har tid.

Dette hindrer deg i å hoppe rundt fra oppgave til oppgave uten og gjøre deg ferdig. Det lar deg fuksere på en ting av gangen, som vil gjøre at du utnytter tiden maksimalt.

3. Massive action

Det handler ikke om antall timer man jobber. Det handler om hvor fokusert du er når du jobber og at du fortsetter helt til du får det til (at du ikke gir deg).

Jeg innså at ofte, når jeg satt med skolen, tenkte jeg på andre ting og jeg gjorde noe annet tenkte jeg på skolen. Ikke særlig effektivt. Etterhvert som jeg byttet om sånn at jeg tenkte på skole når jeg drev med skole og tenkte på andre ting når jeg drev med andre ting, så hadde det stor påvirkning.

Hvis du blir forvirret eller er frustert, bli begreistret. Fordi når du er forvirret eller frustrert er du i ferd med å lære noe nytt eller komme til det neste nivået. Eneste måten å bli bedre på, er å bevege oss ut i deg utkjente, ut av komfort-sonen. Hvis du bare fortsetter og ikke gir deg, vil du få all gevinsten, fordi du er rett ved. Hvis du gir deg da, har du kastet bort all den jobben du har gjort fram til det punktet.

Finn noe du kan se på/høre på som inspirerer deg og får deg til å forsette å jobbe, selv om du ser litt sliten og lei.

 • inspirerende videoer
 • sitater som treffer deg
 • en kjempe fin ting er å henge opp grunnene som driver deg som vi fant i steg 1.
 • Kjøp store ark og fargepenner og lag deg enkle oppsummeringer som du kan henge rundt på rommet eller der du jobber.

Sjekk ut www.pomodorotechnique.com (jeg har ingen tilknytning til dem annet en at jeg synes det er genialt!). Denne hjalp meg med å kunne jobbe lengre dager, fordi den gjorde at jeg fikk pauser underveis.

Den eneste måten å sjekke om dette fungerer, er å gjøre det ut selv. Gå 100% inn for det, eller la være.

“NO! Try not! Do or Do Not. Their is no try”
- Master Yoda
Like what you read? Give Jørgen Gundersen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.