ULUSAL BLOKZİNCİR ALTYAPISI

Bu seferki yazımda siz değerli okurlarıma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ’ın, Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini paylaşmak amacıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) Ankara’daki Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen toplantıda yer alan strateji içindeki bir dikkatimi çeken hususa değinmek istedim.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 yılında Cumhuriyet’in 100’ncü yılındaki vizyonu, yol haritasını oluşturduğunu bu toplantıda belirtti. Peki nedir bu belirtilenler? Sanayi Bakanı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hakkında hedeflerine ulaşmak için 5 ana bileşen ve 23 alt politika ifadesinde bulundu. Bu 5 ana bileşen sırasıyla; Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi…


DİJİTAL MERKEZ BANKASI PARASI

Bu yazımda 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ekonomi ile ilgili önemli bir gelişmeyi anlatmaya çalışacağım.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programın içinde ikinci bölümde ‘’2020 Yılı Programının Hedefleri Ve Politikaları’’ başlığının altında Mali Piyasalar ile ilgili kısımda uygulanacak Politika ve Tedbirlere baktığımızda 249.4 ve 249.5 numaralı tedbirler ülkeyi yönetenlerin dünyanın yeni ekonomik gidişatından biraz haberdar olduğunu göstermesi insanı sevindirici. Peki gelelim bu tedbirler neler? Neden bu tedbirler önemli? Ülkeyi yönetenler dünyanın yeni ekonomik gidişatı ile ilgili ne alakası var? Hepsinin şimdi cevaplandıracağım.

Dünyada bir blokzincir tabanlı ekonomidir gidiyor. İnsanlar tarafından merak edilen ve daha çok da bir…

Ümit Güven AKÇAKAYA

Insurer / @akcakayasigorta — Economy / @kou92official-@gedikedu-Instagram: @guvenakcakaya-Twitter: @GuvenAkcakaya -@habitatdernegi-@tesadernegi-@koublockchain

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store