Nouzový stav máme za sebou, jeho následky budou ještě dobíhat. EU chce obnovu ekonomiky po COVIDu stavět na principech udržitelnosti. Ale jak to mají české organizace? Přemýšlí teď vůbec o udržitelných inovacích, nebo řeší holé přežití? Je opravdu možné posbírat klacky pod nohama a něco užitečného z nich postavit? Zeptali jsme se českých organizací z komerčního, veřejného i neziskového sektoru.

Image for post
Image for post

Před časem jsme vypustili tento článek o naší zamýšlené výzkumné sondě s prosbou o vyplnění dotazníku:

Než se pustíme do výsledků, jednu věc je potřeba nahlas říct:
K tomu zobecnit je na celou českou společnost nemáme dost dat.

K dnešnímu dni nám dotazník vyplnilo 49 organizací od malých skupin po korporáty. Zastoupené byly všechny sektory, komerční subjekty tvořily zhruba polovinu, ta druhá se rozdělila mezi organizace neziskové a veřejné. Odpovídaly nám organizace od maličkých (do 10 členů) po ty velké i nadnárodní (nad 250 lidí).

Nejvíce však zobecnitelností dat otřásá to, že zhruba z poloviny pochází respondenti z naší bubliny — jsou to lidé, kteří s Pábením dříve spolupracovali, a nebo nás dlouhodobě sledují. …


O práci na dálku bylo v posledních dnech napsáno tolik, až jsme v Pábení zvažovali, jestli má smysl tvořit další text. Přesvědčily nás až zpětné vazby od týmu České spořitelny, se kterým jsme minulý týden prošli dvoudenní ideací: „Netušil jsem, že i takto kreativní workshop půjde udělat remote bez větších obtíží. Bylo to inspirativní. Skvěle vynaložené peníze.“

A tak sdílíme 4 tipy na vhodné nástroje a dalších 9 zásad pro organizaci celé akce. Ať vám dobře poslouží!

Image for post
Image for post

4 nástroje, které jsme použili

1. Google Meet pro práci ve velké skupině i v menších týmech

Účastníci videokonference se nemusí nikam registrovat (stačí povolit mikrofon a kameru). Bez placené licence je však místnost limitovaná na 10 účastníků. Odkaz na místnost je vhodné dát lidem dopředu do kalendáře a potvrdit dopředu e-mailem.

Alternativa ke Google Meet je například Zoom, který snadno umožňuje udělat z velké skupiny menší.

Jak jsme na to šli:
Pracovali jsme s jednou hlavní místností, kde jsme se setkávali při práci ve velké skupině. Kromě toho jsme čas od času požádali o práci v menších skupinkách. …


Disclaimer:
Při tvorbě textu si má pisatel primárně ujasnit, pro koho to píše. Aby se mu přizpůsobil a aby byl srozumitelný. Tenhle text píšu hlavně pro sebe. Tímto se omlouvám všem čtenářům, kteří nejsou já. Asi to bude trochu sebestředné čtení. Tak. Byli jste varováni.

Když mě Roman před 4 lety nabíral, říkal mi v hospodě, že podle něj by to mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mělo být trochu jako v partnerském vztahu: „Buďme spolu, dokud je nám spolu dobře a dává nám to smysl. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store