Yargının geldiği son nokta: YBD’li değilsen teröristsin

Geçtiğimiz günlerde HSYK tarafından çağrılarak “FETÖ” ile irtibatının olup olmadığına ilişkin ifadesi alınan Hâkim Mehmet Alçay 04.04.2017 tarihinde 45 hâkim ve savcı ile beraber ihraç edildi.

HABERDAR ÇEVİRİ — Hâkim Mehmet Alçay, 25.03.2017 tarihinde HSYK tetkik hâkimi tarafından kendisine yöneltilen hukuk dışı soruları ve verdiği cevapları çoğunlukla yargı mensuplarının takip ettiği http://Adalet.org adlı sitede açıkça yazarak paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Ancak, sorguyu yapan HSYK Tetkik hâkimince kendisine yöneltilen “2014 HSYK seçimlerinde yargıda birlik adaylarına oy verip vermediğine, kullandığı oyların fotoğrafını çekip çekmediğine veya oy pusulasında keçeli kalem kullanıp kullanmadığına” ilişkin sorulara karşı ileri sürdüğü argümanlar kendisinin de YBD’ci ve Erdoğancı olduğu konusunda tatmin edici olmamış olacak ki ifadesi alındıktan sadece on gün sonra HSYK’nın gazabına uğramaktan kurtulamadı.
 
Hukukla bağdaşmayan bu sorguyu afişe ettiği için de HSYK’yı rahatsız ettiği anlaşılan Hakim Mehmet Alçay ihraç olduktan hemen sonra 04.04.2017 tarihinde http://adalet.org adlı sitedeki son paylaşımını gözaltına almak için gelen polisler nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldığı anlaşılıyor.

İşte Hakim Mehmet Alçay’ın http://adalet.org sitesindeki son paylaşımı:
 
“2014'ten sonra ilgim, alakam, irtibatım, iltisakım, intisabım veya bu yolda zerre irtikabım olduğuna kanıt getirin idam edin! balta taşa vuruldu! 15 temmuz direnişim de çöpe atıldı. şirkin dahi tevbesi var, FETÖ’cülüğün yok imiş. bu işin kokusu er geç çıkar. Havalimanında Cumhurbaşkanımızı korumasaydık ey HSYK ne siz ne bir başkası o koltuktaydı. polis geldi…”
 
Bu gün gelinen noktada, siyasal iktidarın ve onun biatçısı HSYK’nın yargı mensupları üzerinde kurduğu ağır baskı sonucu artık hakim ve savcıların, haklarında her türlü şüpheden uzak ve somut deliller olmasa bile asılsız iddialar karşısında “FETÖ” ile ilişkilerinin olmadığını ispatlamaları yetmediği gibi Erdoğan’a ve O’nun paralel yargısı YBD’ye de bağlı olduklarını delillendirmeleri gerekiyor. Aksi halde ne mi oluyor? Duruşma esnasında bir sanığı yargıladığınız sırada ya da odanızda bir dosyayı incelerken veya evinizde gecenin bir vaktinde sosyal medyadan derdinizi paylaşmaya çalıştığınız bir anda terörle mücadele şubesinde gelen polisler kapınıza dayanıyor ve sizi terörist suçlamasıyla kelepçeleyerek doğruca hücreye götürüyorlar. Binlerce ihraç edilmiş ve tutuklanmış yargı mensubu içinde hakim Mehmet Alçay bunun sadece tipik bir örneğidir. 
 
YBD (Yargıda Birlik Derneği: 2014 HSYK seçimlerinden hemen önce Erdoğan’ın desteği ile siyasal iktidara bağlı hakim ve savcılar tarafından kurulan platform)

KAYNAK: http://tsjustice.info/wordpress/2017/04/02/effort-judge-convince-hsyk-innocent-groundless-charges-himturkey/

Like what you read? Give Haberdar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.