#GündemHaberdar Said Sefa ile gündem analizi (16–02–2017)

Referandumdan sonra Anayasa’nın ilk dört maddesi değiştirilecek mi?

- Erdoğan ilk defa açık açık halkı aşağılıyor ve ‘halk anlamadı’ diyor.

- Korkuyu daha fazla artırmak için MHP’ni içindeki muhaliflere yönelik silahlı saldırılar olabilir.

- Halkı ‘Evet’e yönlendirmek için tehdit yoluna başvuruyorlar.

- Seferberlik Tetkik Kurulu’ndan çıkan belgeler ve bilgilier Erdoğan ve kurmaylarının elinde olabilir. Seferberlik Tetkik Kurulu’nun stokladığı silahlar AKP teşkilatında bir kısım insanlara dağıtılmış olabilir.

- Varlık Fonu’na devredilen bütün şirketler zarar açıklayacak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.