Dünya düzdür. (GERÇEKTEN)
Eren Erduran
226

Bugüne kadar sert bi eleştiri yapacağım aklıma gelmezdi ama inan bu sizin için daha iyi olacak, bilmiyorum yaşınız kaç, kaç olduğuda pek mühim değil ama umarım 18 üstü birisi değildir bunu yazan. Bu tip araştırmaları ben 12–13 yaşlarımda yapıyordum ve ancak o zamanlar gerçek olabileceğine ihtimal veriyordum. Herşeye rağmen araştırmalarını uzun tuttum ve dünyanın düz olduğuna dair tüm açık ve gizli bilgilerin %0.5lik teori denemeyecek bir iddia olduğunu gördüm. Dünyanın yuvarlak olduğu etkisi hiçbir fotoğraf ve videoya bakmadan sadece dünya üzerinde yapılacak yüzlerce deneyle kanıtlanabiliyor zaten. Herşeyi geçtim, tüm meteoroloji, coğrafi ilimler, deprem olayları, enerji işleri vb. tonla meslek-yöntem ve buna bağlı ilerleyen teknoloji dünyanın yuvarlak oluşuna bağlı olarak ilerliyor. Eğer dünya düz olsaydı bu ilerleme sağlanamazdı :D

Nasa’nın ise ilk aya gidiş videosu tartışmalı sadece, sene 2017 ışık yılı uzaklıkta galaksiler keşfediliyor, gitmesi 10 sene süren insansız uzay mekikleri icat ediliyor, bugünkü teknolojiyle rahatlıkla Aya gidilebilir zaten Ay diğer gezegenler gibi bağımsız ve çok uzak bir yer değil, dünyanın uydusu.

İstasyonlarda çekilen videolar filan su dolu tüpteymiş kusura bakmayın buna fena güldüm :D Acaba su dolu tüpte nasıl konuşulur, nasıl uyunur, nasıl idrar ve dışkı işleri halledilir şaşırdım. Herşeyi geçtim araştırmaktan bahsetmişsiniz, Nasanın istasyonları için teknik detayları araştırsaydınız “Yalan olsa bukadar detayla uğraşılmaz” derdiniz zaten. İşin matematiksel ve bilimsel tüm detayları ortada, araştıran hatta hakkını verip Nasaya giren zaten tüm gerçekliği görüyor.

Son olarak uyduların gereksiz teneke olduğu, buna yorum dahi yapamıyorum nerde dayanak nerde kaynak. Bugün Türkiye bile (Geri kaldığımız için böyle demek zorundayım) Tv yayını yapabilen uydular gönderiyorsa Amerika o uydudan Flash Tv deki halay ekibine istediği vakit halay emri içeren biyolojik radyasyon dalgaları bile yollayabilir.

(Not: Bu teknik detaylarada girerdim ama gerek yok. Basit araştırmalarla dünyanın yuvarlak olduğu her alanda kanıtlı.)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.