Minimalism: A Documentary About the Important Things

Zajímavý dokument. Narazil jsem na něj klasickým brouzdáním po internetu a rozhodl se, že těch 20$ autorům přispěji. Přestože je výsledek a požitek z filmu neurčitý. Zpracování filmu je dobré. Probere se téma minimalismu, tedy života s naprostým minimem věcí, v malých prostorech, s takovou filozofií a malými dětmi. Prostor k vyjádření dostane mnoho postav amerického minimalismu. Myslím si, že by to mohlo být méně o té jejich road-show (kluci, kteří si říkají The Minimalists), kde prezentují svou knihu (možná několik). Je zajímavé pozorovat, že to zajímá víc a víc lidí, ale raději bych ty minuty věnoval dané problematice.

Chyběla mi oponentura, nějaké umírněnější pohledy na Minimalismus. Vyznělo to na mě maličko jako propagace oné sociální skupiny a jak fungují, než přímo o filozofii nevlastnit nic zbytečného.

Nelituji 20 dolarů, jen ty titulky! Ty titulky! Lenochu, který jsi to nechtěl časovat, styď se!

Mě to zaujalo a určitě donutilo přemýšlet jiným směrem. Přemýšlet, co nosím, kupuji si, co používám a co jen tak leží doma a k ničemu mi to není. Přemýšlím nad tím a možná přijde nějaká výraznější změna a trochu s mým bordýlkem zatočím. Stay tuned!

Link na dokument: https://vimeo.com/ondemand/minimalismfilm

Like what you read? Give Hank Serking a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.