Přítomná je tak hlavně cenzura informací, především cenzura internetu. Mnoho internetových stránek a webových služeb je v zemi blokováno, včetně Googlu, Twitteru, nebo Facebooku.
EdTech v zemi rudého draka: Pohled na současný stav vzdělávacích technologií v Číně
Tomáš Zima
32

To je pravda. Zároveň tu (alespoň v Kunmingu) vidím v autobuse, v kavárně mladé lidi na Instagramu, Facebooku bez nějakých strachů…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.