Her Terör Saldırısı Sonrası Gelen Fiks Soru: “HDP’ye Oy Verenler Şimdi Ne Düşünüyorlar?”
ImmanuelTolstoyevski
152

Benim bu yazıya bazı itirazlarım var hocam. Esasında bu itiraz ettiğim noktalara sahip olmak çok da kötü şeyler değil. Neticede bir partiye oy vermek, bir birey için bütün bir siyasi hareketliliğin tek bir parçası. O parça o bütünün bir özeti de olabilir, pratik manada atılmış bir adım da. İnanmış seçmenler ile stratejik seçmenler ayrımını kastediyorum.

HDP seçmen spektrumu boyunca bu çeşitliliğin en çok gözüktüğü partiydi. Yani, 3 Kasım’dan sonraki ilk genel seçimlerde MHP’nin yaşadığına benzer bir durum galiba. O zamanlar da işkencecilerini affedenler vardı, aynı şekilde şimdi de meclisin aritmetik yapısını gerekçe gösteren kişiler de. İlhan Selçuk büyük bir Kemalist olarak öldü, verdiği ya da verilmesini hoş gördüğü oy bir leke oluşturmadı. Çünkü herkes bu oy verme eyleminin, bir bütünün parçası olmaktan ziyade, pratik manada atılmış bir adım olduğunun farkındaydı. Dolayısıyla HDP’ye pratik sebeplerle oy vermiş kişiler aslında daha buradan sıyrılmış oluyor tüm eleştirilerden.

AMA,

Şöyle önemli bir şey var bence. HDP seslendiği çok geniş kitlelerden yalnızca meclisin aritmetik dengesine bir darbe vurmak amacıyla oy istemedi. Öne çıkan marka vaadi buydu belki ama tek vaad bu değildi. HDP bir ilkesellik şampiyonu olarak öne çıktı. CHP ve diğer sol partileri, kendi sol bileşenleri üzerinden, yeterli ilkesel tutumu sergileyemedikleri, hatta “rakı içen AKP’li” oldukları, “iktidara gelse AKP’den farksız” olacakları vs. gibi ciddi iddialar içeren, böyle iddalı olduğuna göre bağımsız bir siyasi hat izlemekte zorlanmayacaklarını düşünmemizi mümkün kılan bir söylemi takip etti.

HDP’ye (benimki de dahil) en sert -ve o dönem istihza ile karşılanan- eleştirilerden biri bağımsız bir siyasi hattı izleme kapasite ve (daha önemlisi) NİYETİNE sahip olmadığıydı. HDP, PKK’nın önünde siyaset dünyasında manevra/lar alanları açmakla yükümlü, buna uygun olarak hareket etmekle mükellef bir ajans faaliyeti sürdürüyor deniliyordu/diyordum. Bu tek tek bazı ikiyüzlü HDP’li siyasetçilere yönelik eleştiri değildi, genel olarak HDP’nin sürdürdüğü ikircikli söylem ile alakalıydı. Ki bu da HDP’nin meclisin aritmetik dengesine vuracağı darbe konusunda şüphe uyandıran bir durumdu. “AKP İLE ANLAŞACAKLAR” şeklindeki Sözcü argümanını kastetmiyorum. Fakat, AKP ile ifade bulan yeni-Osmanlılarla 2014 Newroz’unda “İslam kardeşliği”, “Eşme Ruhu” şeklinde açıkça ifade bulan bir “birlikte iş yapma” pratiğine sahip oldukları çok açıktı. Kimin? PKK’nın. İşte bu durumda HDP’nin ne ölçüde bağımsız olduğu ÇOK önemli bir konuydu. Doğrudan PKK’nın ruhani önderinin EŞME RUHU özel adını verdiği, sonradan İmralı Notları ile iyice pekişen bu durumun siyasete ve o hep bahsedilen aritmetik dengeye Haziran seçimi öncesinde KESSSSİNNLİKLE yapacağı varsayılan etkiyi yapmaması çok mümkündü. Selo belki AKP ile asla işbirliği yapmazdı, yapmadı da gerçekten; peki PKK, Eşme Ruhu günlerine geri dönmeye karar verirse ne olacaktı?

Bu çok haklı bir soruydu. Kastettiğim PKK’YLA ARANA MESAFE KOY gibi, Türkiye’nin Doğu’su için KÖŞEDEKİ BAKKAL İLE ARANA MESAFE KOY manasına gelen abuk bir peşin itiraz değil. Kastettiğim, bu kadar açık bir şüpheli durum ortadayken, PKK’dan bağımsız hareket edebileceğine dair hiçbir NİYET ve kapasite göstergesi olmayan bir parti GEREĞİNDEN FAZLA heyecan uyandırmadı mı?

Bugün HDP, bırakalım Türk ilerici-solcu-liberallerini, Cizre’den göç etmek durumunda kalan onbinlerin sesi mi, tartışılır. Bu durumdan hoşlandıklarını hiç zannetmiyorum. Ama durum da bu işte. Bu durumu bugün tespit etmek, böyledir demek pek sürpriz değil. Ama 5 Haziran günü herhangi bir sosyal mecrada bunu belirtince duyacağınız/duyduğunuz tepkiler herkesin tahmin edebileceği gibiydi.

Böyle de bir durum var işte 7H ve 1K’da tercihini HDP’den yana oy kullanan kişilerle ilgili. Bence bu durum üzerinde yeterince konuşmadık.

Saygılar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.