İlk porno filmi, mezarından çıkarılıp yargılanan papa, dünyanın eski şirketi, kredi kartının tarihi

/// Browsing the internet. 28.06.2017.3 ///


  • 897 senesinde dönemin Papa’sı 6. Stephen, kendinden önceki Papa’yı yargılama kararı almış. Ancak bu karar alındığında Papa ölü olduğu için mezarından çıkarılan iskeleti Papa kıyafetleri giydirilerek bir tahta oturtularak yargılama yapılmış. Beklenileceği gibi sabık Papa Formosus kendisine yöneltilen suçlamalara cevap verememiş ve suçlu bulunmuş. Papalığı döneminde verdiği kararlar iptal edilmiş. Öldükten sonra yargılamanın tek örneği bu talihsiz Papa değil. Öldükten sonra yargılanan ve hatta mezarından çıkarılıp idam edilenler de var.
Öldükten sonra yargılanıp, ölü bedeni asılarak idam edilen Gilles van Ledenberg.
  • Halit Kıvanç, Türk televizyonlarının ilk yarışma programı sunucusuymuş. TRT’den de önce 1960'larda yayına başlayan İTÜ TV’de Talih Kuşu programını sunan Halit Kıvanç, bu kanalda Evet Hayır programını da yapar. Talih Kuşu’nun kazananlarına kanarya hediye ediliyormuş.
  • Türk televizyonlarında naklen yayınlanan ilk maçta Türk milli takımı Sovyetlere 2–1 yenilmiş.
  • Hitler ve Tolkien, Birinci Dünya Savaşı’nda aynı cephede karşı karşıya savaşmış. Bomboş bilgi ama çeşitli ortamlarda dikkat çekebilir.
Diktatörler ligi. Listede Enver Paşa da var. Birincilik ve ikincilik komünistlere ait.
  • Gorbaçov döneminde Sovyet Rusya’da alkolizm problemine karşı alkol üretme ve tüketme yasağı getirilmiş. Ülkeyi ziyaret edenler hariç herkesi kapsayan yasak sertçe uygulanmış. Netice itibariyle Sovyetler üç beş yıl sonra dağıldı. Belki de bu yüzdendir.
  • Dünyanın hala var olan en eski şirketi, bir Japon inşaat fırması olan Kongō Gumi. 578 yılında kurulan şirket 1400 seneyi aşkın bir süredir ayakta ve hala aynı aile tarafından yönetiliyor.
  • Fotoğraftaki aracın adı HZ-1. 1950'lerde Amerikan ordusu için geliştirilmiş bir kişisel helikopter. Ancak pek pratik olmadığı için kullanıma alınmamış.
  • Telesekretere konuşamayanlar için 1927 yılından bir “telefon nasıl kullanılır?” videosu:
  • George Melies’in 1897 yılında çektiği After The Ball filminde duş alan bir kadının çıplak sahneleri bulunuyor. Pornonun başlangıcı olarak bu film alınabilir sanırım. George Melies aynı zamanda dünyanın ilk bilimkurgu filmini de çekiyor ve bugün hala kullanılan pek çok sinema tekniğinin de mucidi. Film yönetmeni olmadan önce illüzyonistmiş.
Pornonun başladığı film.
  • Türkiye’de kredi kartları 1968 yılında kullanılmaya başlanmış.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.