Image for post
Image for post
Photo by Jamie Templeton on Unsplash

. a Magyar Instagram Közösség 2019-ben végre megújul. Bár régi formájában már soha nem tér vissza, hisz az új Hashtag.hu név alatt a legfrisebb igényeket és trendeket szeretné majd kiszolgálni, az eredeti célkitűzését nem veszíti el. Mégpedig azt, hogy itthon minél szélesebb körben népszerűsítse az Instagramot és legfőképpen a legjobb hazai tartalmakat.

Az elmúlt években sokat változott ez a közösségi oldal, és vele együtt mi is. Többek közt például megváltoztak az Instagram algoritmusai, így már fotópályázatokat sem tudtunk olyan könnyen lebonyolítani, ráadásul nekünk is fontos elfoglaltságaink adóttak időközben. …

About

Team Hashtag

hello @ hashtag.hu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store