Photo by Jamie Templeton on Unsplash

. a Magyar Instagram Közösség 2019-ben végre megújul. Bár régi formájában már soha nem tér vissza, hisz az új Hashtag.hu név alatt a legfrisebb igényeket és trendeket szeretné majd kiszolgálni, az eredeti célkitűzését nem veszíti el. Mégpedig azt, hogy itthon minél szélesebb körben népszerűsítse az Instagramot és legfőképpen a legjobb hazai tartalmakat.

Az elmúlt években sokat változott ez a közösségi oldal, és vele együtt mi is. Többek közt például megváltoztak az Instagram algoritmusai, így már fotópályázatokat sem tudtunk olyan könnyen lebonyolítani, ráadásul nekünk is fontos elfoglaltságaink adóttak időközben. Viszont 2015 óta olyan tudást halmoztunk fel, amelyet most mindenképpen szeretnénk megosztani…

Team Hashtag

hello @ hashtag.hu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store