Platform üzerinden canlı yayın yapan içerik oluşturucular, yayın yaptıkları süre boyunca Lino puan kazanabiliyor. İzleyenler beğendikleri yayınlara bağış yaparak yayıncıların puan kazanmalarını sağlarken; Lino Network de yayıncıları içerik bonus puanları ile ödüllendiriyor. İçerik oluşturucular bu şekilde topladıkları Lino puanları paraya çevirebiliyor. Burada yayıncılar tarafından büyük beğeni toplayan özellik ise; diğer platformlarda ödül ve bağışlar para birimi olarak yansıtılırken DLive da lino puanlar sembollerle yayıncılara gönderiliyor. İsteyen katılımcı yayıncılara; “Limon, Dondurma, Elmas ve Ninjaghini” gönderimi yapabiliyor. Bu şekilde bağış yapılması da yayıncı ve izleyici etkileşimini artırarak, geliştiriyor. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store