Дерматологията и телемедицината са успешна комбинация

Когато полагахме основите на концепцията на Healee като телемедицинско приложение, трябваше да изберем с коя специалност да започнем. Трябваше да е такава, която не просто да може да адресира широк диапазон от здравословни проблеми, но и да е адекватна в контекста на телемедицината.

Инвестирахме доста време в проучване, говорихме с много лекари, и всичко сочеше в една посока — дерматология.

В последната ни статия ти разказахме за различните аспекти на телемедицината: как тя може и как не може да ти помогне, и отговорихме на най-често срещаните въпроси, които сме получили до момента относно Healee.

Сега искаме да ти разкажем защо…


Дълга статия с важни отговори

От време на време се сблъскваме с хора, които са скептични спрямо телемедицината или се притесняват да се доверят на платформи като Healee. Обикновено се стараем да отговорим директно на техните въпроси, когато ни ги зададат, но решихме, че е добра идея да споделим някои от най-често срещаните въпроси и нашите отговори.

Ако не си сигурен дали би могъл да се довериш на Healee, прочетете този текст — може би ще познаеш своите притеснения в някои от въпросите.

Какво става, когато моят случай не може да бъде адекватно адресиран чрез телемедицина?

Най-напред трябва да посочим нашата основна и най-важна цел…


Как може да ти помогне телемедицината

Откакто представихме Healee преди около месец, до нас достигат най-вече положителни реакции и коментари, което, разбира се, искрено ни радва и ни показва, че се движим във вярната посока.

И все пак, има и скептици — хора, на които не им е комфортно да получават медицинска помощ през приложение, без значение колко опитен и квалифициран е докторът насреща.

Съществува една нагласа, че докторът трябва да се срещне на живо с пациента, че трябва да може да го прегледа на място, и че докторът трябва да използва “специални докторски апарати и уреди”, за да може да достигне до вярната диагноза.

Трябва…


Healee Chatbot — разбери симптомите си

Когато започнахме работа по Healee преди около година (всъщност изцяло преработихме оригиналното приложение, затова предпочитаме да приемаме това като едно ново начало), знаехме, че един от компонентите, които сме планирали, ще се окаже доста обсъждана тема. И въпреки това, дори не подозирахме точно колко обсъждана ще бъде.

Става дума, разбира се, за Healee Chatbot, представител на една категория, която преди наричахме „диагностични услуги с изкуствен интелект“. Разбира се, никой не ги нарича така, тъй като в тази сфера думи като „диагноза” се превърнаха до известна степен в табу. …


Healee — как работи

Посещението при лекаря не трябва да се превръща в изпитание

Напротив, то трябва да е първата стъпка към подобряването! За съжаление нещата невинаги стоят така. Особено ако живееш и работиш в чужбина.

Много често ти се налага да чакаш седмици за преглед при специалист. А нерядко просто ти казват: “Съжаляваме, няма часове през следващите два месеца!”

Всъщност, това е една от основните причина да създадем Healee — да помогнем на хората с бърз, лесен и навременен достъп до специлизирана медицинска грижа.

Колко се чака за преглед в различните страни?

Ето данни, които говорят за това колко…


Забрави за чакалнята — свържи се с нашите специалисти, където и да се намираш.

Искахме да ви представим Healee, като ви разкажем за миналото, когато бързият и лесен достъп до медицинска експертиза бил невъзможен, когато пациентите чакали в приемните с часове, когато докторите не смогвали да прегледат всички болни, или когато дори се е налагало хората да пътуват до далечни градове и държави, за да могат да получат медицинска помощ от съответния специалист… Където понякога се сблъсквали с труднопреодолима езикова и дори културна бариера.

Искахме да ви разкажем за това минало, но се сблъскахме с проблем:

То все още не е минало. Всъщност се оказа, че това е все по-често срещана ситуация, за все…

Healee

Медицинска грижа. Където и да си.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store