Да провериш симптомите си с изкуствен интелект

Healee Chatbot — разбери симптомите си

Когато започнахме работа по Healee преди около година (всъщност изцяло преработихме оригиналното приложение, затова предпочитаме да приемаме това като едно ново начало), знаехме, че един от компонентите, които сме планирали, ще се окаже доста обсъждана тема. И въпреки това, дори не подозирахме точно колко обсъждана ще бъде.

Става дума, разбира се, за Healee Chatbot, представител на една категория, която преди наричахме „диагностични услуги с изкуствен интелект“. Разбира се, никой не ги нарича така, тъй като в тази сфера думи като „диагноза” се превърнаха до известна степен в табу. Разбираемо — никой не желае да подведе пациента и да го накара да си мисли, че е получил конкретна диагноза, а и вероятно нито една компания (все още) не би била достатъчно уверена или безотговорна да предостави такава услуга.

Всички говорят за AI (изкуствен интелект) и все повече компании предлагат продукти с AI, но да поемеш отговорност за нечие здраве — това е нещо много различно.

Основната идея зад тези услуги не е нова. Хората отдавна използват т.нар. „услуги за проверка на симптомите“ — дълго преди да се появят техните обновени и подобрени с AI версии. Има една популярна шега — ако човек иска да му бъде поставена някоя страховита „диагноза“, просто може да опише симптомите си в WebMD. Шегата настрана, платформи като WebMD съдържат огромни количества полезна информация.

Проблемът е, че хората често пъти се объркват от всичките маркетингови материали, условия за ползване, правила и условия. Как така не получават диагноза? Ако не е диагноза, какво е тогава? Краткият отговор, всъщност, е „Контекст“. Получават информация, която евентуално би ги упътила към правилния специалист, или която евентуално биха могли да обсъдят с лекар. Всъщност това е информация, която им позволява да бъдат подготвени за последващи стъпки — което е сериозно предимство, особено когато говорим за нашето здраве.

Ето някои от инструментите, които би могъл да ползваш, когато се тревожиш за здравето си:

  • Your.MD (https://www.your.md) — достъпна през много различни канали — уеб-приложение, приложение за смартфон (iOS / Android), чатбот в Скайп или Messenger
  • Ada (https://ada.com) — налична в App Store и Google Play
  • Buoy (https://www.buoyhealth.com) — достъпна в браузъра, за десктоп, таблет и смартфон.
  • Приложението на Babylon Health (https://www.babylonhealth.com/download-app) — налично в App Store и Google Play.
  • И накрая, но не и по значимост, нашият собствен Healee Chatbot (https://www.healee.com/en/get-healee) — наличен като част от самото приложение Healee, което можеш да изтеглиш от App Store или Google Play, или да използваш в мобилния браузър.

Нашето намерение тук не е да ти препоръчаме един инструмент или конкретно приложение. Особено като се има предвид, че сме (разбираемо) предубедени. Всички гореспоменати услуги за проверка на симптомите „от второ поколение“ са безплатни, затова препоръчваме да се възползваш и да ги тестваш, да сравниш, за да прецениш коя работи най-добре за теб.

Това, което обаче можем да направим е да ти представим няколко съвета и наблюдения, които могат да ти бъдат от полза при търсенето на твоя чатбот:

Няма ясен победител

Да търсим най-добрия инструмент за нашето здраве е като да търсим най-добрия доктор. Понякога се случва така, че най-опитният лекар не успява да постави вярната диагноза, но пък по-младият се справя, дори само защото наскоро се е сблъсквал със сходен случай. Подобна е ситуацията с AI системите — всички са били „тренирани“ с различни модели на здравни данни и е възможно да „предпочетат“ някоя диагноза пред друга. Нашият съвет е да не се двоумиш и да се възползваш от второ мнение — особено като се има предвид, че чатботовете са безплатни услуги.

Всичките работят по-добре ако им се подаде повече информация

Ако просто въведеш „лека температура“, възможно е и предложенията, и упътванията, които получиш, да бъдат неясни и непълни.

Повечето чатботове са доста „приказливи“

При някои от посочените услуги ще е добре да се въоръжиш с търпение, защото може да отнеме над 10 минути докато достигнеш фазата с отговори и препоръки. За добро или лошо, ние решихме Healee Chatbot да е по-скромен в това отношение и да прекратява „разговора“ след конкретен брой стъпки.

Едно изследване от 2015 посочва, че „1/3 от американците редовно използват интернет за диагностициране на симптомите си“. Последният ни съвет е — не използвай Гугъл за проверка на своите симптоми! Ако предпочиташ да не ходиш на лекар, може би е по-добре първо да опиташ телемедицината.

За заключение, искаме да цитираме нещо, което прочетохме наскоро: „Важно е да не премахваме човешкия елемент от здравеопазването“. В преносен и буквален смисъл.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.