2016–08–22 (Pressrelease)

Delningsekonomin på riktigt, när Heetch lanseras i Stockholm

Efter att under sommaren testat och förfinat tjänsten lanseras nu samåkningsplattformen Heetch i Stockholm. Vår ambition är att växa tillsammans med våra resenärer och förare och skapa en plattform som tryggt och säkert delar på kostnaden, både för resenären och bilägaren.

Diskussionen och debatten om delningsekonomin har i Sverige allt mer kretsat kring ekonomi snarare än delning. Det vill Heetch ändra på. Tjänsten är bara tillgänglig under helger och nätter när kollektivtrafiken är begränsad och ger särskilt unga människor en möjlighet att tryggt och säkert komma till eller från stan. Samtidigt skapas det en möjlighet för föraren att dela på kostnaden för sitt bilägande.

- Vi är ingen konkurrent till taxi, vi är ett komplement till kollektivtrafiken. Våra resenärer får ett säkert och trevligt resealternativ och efter resan donerar man en frivillig summa samtidigt som våra förare får en möjlighet att dela på de kostnader som är förknippade med ägandet av en bil säger Hicham Larhnimi på Heetch Sverige.

Även om Heetch ger en möjlighet att dela på kostnader är det inget alternativ till ett professionellt arbete. Heetch sätter ett maxtak på 40 000 kr per år innan man som förare stängs av. Summan speglar kostnader för bil, försäkring, skatter och service osv. och ligger i linje med de schablonavdrag som gäller för andrahandsuthyrning via exempelvis AirBnb.

Heetch handlar också om trygghet och säkerhet. Alla våra förare intervjuas och kontrolleras mot belastningsregistret — samtidigt som resenärerna är försäkrade genom Heetch. Att samåka och dela på kostnader för transport ska vara både säkert, socialt och roligt. Är man inte nöjd med sin resa kan man sätta donationen till 0 kr och även vara tydlig med det. Vår ambition är att såväl samhälle, resenär som förare ska tjäna på att dela sin kostnader.

  • - Sedan tjänsten lanserades i Paris för tre år sedan har den blivit mycket populär — särskilt bland unga. Över 80% av användarna är under 25 år och för många utgör Heetch det enda alternativet att röra sig tryggt, säkert och ekonomiskt. Jag har själv bott och studerat i Stockholm och vet hur svårt det kan vara att nattetid komma hem till vissa delar av Stockholm, säger Teddy Pellerin grundare och VD för Heetch.
  • - Vi välkomnar politiska förslag om att modernisera taxibranschen samtidigt som regeringen utreder regelverken för delningsekonomin. Vi vill tillsammans med politik och myndigheter bidra till utveckla regelverken och inte kringgå dem. Det ska vara lätt att göra rätt, samtidigt som vi drar nytta av de fördelar som delningsekonomin och ny teknik erbjuder, fortsätter Hicham Larhnimi på Heetch Sverige.

Fakta om Heetch

  • Heetch lanserades i Paris september 2013 av ingenjörerna Teddy Pellerin och Mathieu Jacob. Heetch är baserat i Frankrike, har 20 fast anställda och växer snabbt. Idag finns tjänsten i Paris, Lyon, Milano, Warszawa och Stockholm och kommer inom kort att rullas ut i andra europeiska städer.
  • Heetch är endast tillgängligt mellan klockan åtta på kvällen till sex på morgonen och är aktivt när tillgången på annan transport (taxi, kollektivtrafik osv) är begränsad.
  • Heetch har ingen fast kostnad för färden. Appen föreslår en valfri donation till föraren som räknas fram genom plattformens algoritm. Det är upp till resenären att följa denna rekommendation (resenären kan ge mer, mindre eller ingenting alls). En genomsnittlig donation ligger på 120 SEK.
  • 80% av färderna bokas av unga människor under 25. Dessa använder tjänsten i genomsnitt mellan 2–3 gånger per månad och de flesta resor görs kvällar mellan torsdag-söndag. Communityt består idag av 150 000 aktiva medlemmar.
  • Heetch ska inte vara ett alternativ till ett vanligt arbete, tack vare plattformens intjäningstak på 40 000 SEK. Summan är en medelsumma för bilägande och inkluderar sådant som försäkring, bensin, underhåll osv. Endast omkring 3% förare uppnår maxbeloppet. I genomsnitt tjänar en förare omkring 15 000 SEK i donationer för att sänka sina bilägandekostnader.
  • Tack vare ett betygssystem och en särskild reseförsäkring med ett värde upp till 2 miljoner EUR bidrar Heetch till tryggare resa. Heetch bidrar också till att minska trafikfarligt beteende (som onyktra förare), i synnerhet hos unga.
  • Heetch backas av flera franska investerare, bland annat Via-ID, en fond förvaltad av Mobivia, Alven Capital, Kima Ventures och TheFamily.