Slimme auto’s verdienen slimme wegen

René Valkenburg, directeur Systeem Integratie & Techniek bij Heijmans Infra

Willen we in Nederland een verkeersinfarct (FD 14 maart jl.) voorkomen, dan is het tijd om nu voor te sorteren op de juiste afslag. Houd niet alleen de ogen op de weg, maar kijk ook wat er in de auto gebeurt. We maken snelheid door informatie over beschikbaarheid, levensduur, veiligheid en capaciteit van wegen te verzamelen en te koppelen aan de technologie in onze voertuigen.

Uiteraard dient de basiscapaciteit van ons wegennet op orde te zijn. Verbreding van de laatste tweebaanswegen in de Randstad met een of twee rijstroken is echt onontkoombaar en nodig. Dit laat onverlet dat er ook fors doorgepakt moet worden met technologische ontwikkelingen en hier ook meer aandacht voor is/komt in aanbestedingstrajecten. Want alleen asfalt aanbrengen, hoe goed dat ook voor ons is als onderneming, is niet voldoende.

Belonen in plaats van straffen

Wij geloven in oplossingen op het snijvlak tussen technologische systemen en harde infrastructuur. Via technologie laten automobilisten zich nu al informeren over reistijd, wegwerkzaamheden en ongevallen, maar ook over routes en tijdwinst. Daar ligt de sleutel voor het verminderen van de druk op ons wegennet. 
Waarom niet de volgende stap zetten en automobilisten belonen om buiten de spits te rijden of om alternatieve routes te kiezen?

In plaats van straf (rekeningrijden), moedigen prikkels als kortingen op onderhoudsbeurten of in euro’s eerder goed gedrag aan

Sturen op capaciteit

Daarnaast helpt technologie, bijvoorbeeld via ‘in car-systemen’, de wegcapaciteit beter te benutten. Sensoren in auto’s leveren waardevolle data op voor wegbeheerders. Denk aan informatie over gaten in de weg, gladheid, rijsnelheid of weersomstandigheden (de recente overname van Mobileye door chipmaker Intel bevestigt dit). Door deze informatie via een platform slim te modelleren, ontstaat de mogelijkheid om op capaciteit te sturen. Ook daarmee verminderen we files en verkeersinfarcten; we spreiden immers het aanbod.

Door data over wegen via een platform slim te modelleren, ontstaat de mogelijkheid om op capaciteit te sturen

Open standaarden

Slimme auto’s verdienen een slimme weg. Om te zorgen dat auto’s en wegen daadwerkelijk met elkaar kunnen communiceren, zijn er nu al diverse initiatieven in Nederland en Europa ontplooid. Denk aan Spookfiles A58 en de corridor Rotterdam — Frankfurt — Wenen om vrachtverkeer efficiënter door het netwerk te loodsen. Platformen als DITCM en Connekt zijn daarin waardevol om de daarvoor benodigde open standaarden te ontwikkelen. Daarbij wordt nagedacht over de invloed van deze nieuwe technologie op bestaande wet- en regelgeving en de wijze van communiceren.

Voorkomen van stilstand

Het benutten van de toekomstige ontwikkeling vergt echter wel het lef om de traditionele marktbenadering los te laten. Geef de markt ruimte om op een verantwoorde manier systemen en infrastructuur te combineren. De automotive industrie ontwikkelt zich eveneens razendsnel, sneller dan de infrastructuur als je niet oppast. Wij zien voldoende kansen om technologie en harde infra beter met elkaar te integreren. Dit voorkomt dat we in 2025 letterlijk stilstaan en dan pas zien dat we in 2017 een afslag hebben gemist.