Waarom het burgerservicenummer niet geheim hoeft te zijn
M Dell
62

Als je BSN wilt vastleggen zul je daar wel een reden voor moeten opgeven.

Als je werkt met meerdere datasets dan zijn records met BSN nummer wel een zegen. Het is namelijk best lastig vast te stellen welke personen dezelfde persoon zijn en als je een BSN nummer hebt en bijv. geboortedatum of achternaam dan kun je er redelijk vanuit gaan dat het om dezelfde persoon gaat.

Email adressen zijn ook uniek, alleen gebruiken vaak meerdere personen eenzelfde email adres (familie / bedrijf / afdeling).

Ik kan me best voorstellen dat een bedrijf die marketing acties uitvoert geen toestemming krijgt om een BSN vast te leggen…

Leuk stuk! Ik kwam hier overigens op door een link geplaatst in LinkedIn : https://www.linkedin.com/hp/update/6235572634940252160

Like what you read? Give Henri Koppen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.