TÌM HIỂU MỘT SỐ MẸO CHỮA BỆNH MẤT NGỦ MÃN TÍNH

Có thể những cơn mất ngủ bình thường chúng ta có thể khắc phục được bằng các mẹo nhỏ, nhưng mất ngủ mãn tính chúng ta không được chủ quan. Theo số liệu mà một nhóm các nghiên cứu sinh tại một trường Đại học ở Anh tổng hợp được tỉ lệ người mắc bệnh mất trí nhớ do mất ngủ mãn tính ngày càng cao. Vậy có những mẹo chữa bệnh mất ngủ mãn tính nào? Hãy cùng đi tìm hiểu.

NGUỒN: http://baotaman.net/mach-ban-meo-chua-benh-mat-ngu-man-tinh

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Luong Nguyen’s story.