TƯ VẤN: ĐẬP ĐÁ CÓ GÂY VÔ SINH KHÔNG?

Chắc chắn tất cả mọi người trong chúng ta không còn xa lạ với cụm từ “ đập đá”. Đập đá hay ma túy đá tổng hợp mang lại cho con người cảm giác thoải mái, thỏa mãn và HẠNH PHÚC. Tuy nhiên, sau cảm giác hạnh phúc chính là sự TUYỆT VỌNG. Bạn sẽ như thế nào nếu biết mình bị vô sinh? Đập đá có gây vô sinh không? Cùng Bemom.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

NGUỒN: http://bemom.vn/dap-da-co-gay-vo-sinh-khong

Like what you read? Give Luong Nguyen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.