Sağlık Bilişimi

Sağlık bilişimi (sağlık bilişimi, sağlıkta bilişim, tıp bilişimi, hemşirelik bilişimi, klinik bilişim veya biyomedikal bilişim vs) sağlık alanında bilişim teknolojilerinin kullanılması konseptine dayanan bir terim ve anlayıştır. Ayrıca ABD Sağlık Bakanlığı sağlık bilişimini “sağlık hizmetleri sunumunda, yönetiminde ve planlamasında BT tabanlı yeniliklerin tasarımı, geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik disiplinler arası bir çalışma” olarak tanımlar. Yüksek kaliteli, daha yüksek etkinlik ve verimlilik düzeyiyle yeni fırsatların sağlıktaki gelişmelere uygulanması sağlık bilişiminin en önemli amacını oluşturur.

Tıp araştırmalarının hızlandığı bir dönemde bilişim teknolojilerinin araştırma sonuçlarını pratiğe aktarmadaki rolü vazgeçilmez öneme sahiptir. Sağlık bilişiminde temel motivasyon bu bilgiyi etkili bir şekilde oluşturma, şekillendirme ve paylaşma; hastaların tanı ve tedavisinde yeni metodolojilerin sağlanmasıdır. Günümüzde sağlık bilişimi neredeyse her alandan daha büyük öneme sahiptir. Özellikle İnsan Genom Projesi gibi devasa veriler içeren projeler, biyoteknoloji alanındaki gelişmeler, organ üretimi araştırmaları sağlık bilişiminin en bilinen örneklerindendir. Sağlık bilişimi sağlık alanındaki teknolojik çözümleri ve altyapıyı en iyi duruma getirmek için gerekli kaynaklar, aygıtlar ve yöntemlerle ilgilenir.

Sağlık, biyotıp alanlarında bilgi edinimi, depolanması, alınması ve kullanılması çalışma yönteminin temel aşamalarını oluşturur. Sağlık bilişimi araçları, bahsi geçen yeni teknolojilerin yanı sıra bilgisayarlar, klinik rehberler, resmi tıbbi terminolojiler ve bilgi ve iletişim sistemleri içerir. Ayrıca sağlık alanında üretilen teknolojik ürünlerde sağlık bilişimini konseptine dayanır. Sağlık bilişimi ürünlerinin hepsi genel anlamda teknolojinin bu alanda kullanımını iyileştirmek için tasarlanmıştır ve elde edilen verilerin yüksek kalitede olması sağlanarak hasta bakımının etkinliğinin artırılması en önemli amaçlarındandır.

Alt uzmanlık alanları:

Sağlık bilişimi, klinik bilişim, patoloji bilişim, görüntüleme bilişim ve eczacılık bilişim alanlarının alt uzmanlık alanlarını kapsar.

Sağlık ve tıp alanındaki eğitim ve araştırma için halk sağlığı bilişimi, topluluk sağlığı bilişim, ev sağlık bilgileri, hemşirelik bilişim, tıp bilişimi, tüketici sağlığı bilişimi, klinik biyoinformatik ve bilişim alanlarını da içermektedir.

Medikal belge ve vaka depolama uygulaması HipoDoc da bir sağlık bilişimi ürünü olarak nitelendirilebilir. HipoDoc’un Beta sürümüne ulaşmak ve hemen kullanmaya başlamak için tıklayınız: www.hipodoc.com