Yapay Zeka ve Sağlık

Yapay zeka temel olarak bilgisayarların veya bilgisayar kontrollü makinelerin canlılara benzer reflekslerle, kendi kararlarını alarak hareket edebilmesidir. Bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli bilim insanlarının, fütüristlerin, girişimcilerin üzerinde yoğun olarak çalıştığı bir teknoloji olan ve her alanda yapılan çalışmalara neredeyse her gün tanık olduğumuz yapay zeka sağlık sektöründe de kendisine yer etmeye başlamış durumda.

Özellikle sinir bilimleri, bilişsel bilimler, genetik gibi alanlarda yürütülen birçok çalışma makine öğrenmesinin ve yapay zekanın insanlığın birçok sorununa çareler getirebileceğini düşündürüyor. Geçtiğimiz günlerde PayPal’ın kurucularından biri olan, SpaceX ve Tesla gibi yeni teknolojiler üreten iki büyük firmanın sahibi, ünlü girişimci Elon Musk’ın kuruluşunu duyurduğu Neuralink de sağlık ve yapay zekayı biraraya getirmeyi planlıyor.

İnsan beynini bilgisayarlara bağlamayı ve insanların bilişsel kapasitesini artırmayı hedefleyen şirket, bu alandaki çalışmalara ilgiyi artıracağa benziyor.

Bunun yanısıra yapay zekanın sağlık alanında getirdiği ve getirebileceği diğer gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz;

* Yapay zeka hastalıkların teşhisinde önemli gelişmeler gösteriyor. Teşhisi oldukça zor olan hastalıkların ve sendromların teşhisinde dahi önemli başarılar gösteren Face2Gene, The Right Eye Otizm Testi gibi yapay zeka temelli teknolojiler şimdiye kadar yapılan çalışmalarda yüksek verimlilik gösterdiler.

* Yapılan çalışmalarda Alexa, Siri gibi kişisel asistanların hastalık teşhis ve tedavi aşamalarında kullanılabileceği belirtiliyor.

* IBM-Watson destekli Genomics adlı yapay zeka şirketi başta olmak üzere birçok şirket kanser tedavilerinde yapay zekanın erken tanıya katkısı üzerinde çalışıyorlar özellikle test süreçlerinin hızlandırılması ve isabet oranı üzerinde önemli çalışmalar yürütülüyor.

* Risk altındaki grupları belirlemek ve onların öncelikli bakımları için çalışmalar yürütmek konusuna yoğunlaşan Intel destekli yapay zeka girişimi Lumiata ve giyilebilir teknolojiler aracılığıyla anlık kayıtlar tutmayı amaçlayan birçok yapay zeka firması da teknolojinin sağlık alanına pozitif etki etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

* Hastalarla ilgili önemli uyarıları diğer belirtilerden tam olarak ayırmak ve kalibre etmek amacıyla yapay zeka alanında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

* İnsanlarla organize çalışan cihazların özellikle hastane odaları için geliştirilmesine yönelik yapay zeka temelli çalışmalar yürütülüyor.

Yukarıda bahsettiğimiz veya bahsedemediğimiz birçok alanda yapay zeka bugün sağlık ve tıp sektörüne dokunmaya başlamış durumda. Tüm dünyada etkin, yatırım alan ve çalışmalar yürüten 100’ün üstünde sağlık üzerine odaklanmış yapay zeka şirketi mevcut ve çalışmalarına devam ediyorlar. Teknoloji devleri de bu çalışmalara katkı sağlamakta ve öncülük etmekte.

Tüm bunların ışığında gelecekte yapay zeka teknolojilerinin tıp ve sağlık alanında insanlığın önemli yardımcılarından biri olacağını öngörmek güç değil. Doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının da önümüzdeki yıllarda bu teknolojilerle daha fazla haşır neşir olacağı da aşikar.