Breng mensen in hun ‘playzone’

“Aligning people, business & purpose; because everyone matters.”

We interviewden Maaike Huisman en Jos Snippenberg van The Playmakers over hun bedrijf.

Welk probleem los jij op?

THE PLAYMAKERS bouwen Playzones, een werkomgeving waar mensen zich verbonden voelen met het hart van de organisatie en waardoor faalkosten worden teruggebracht. Wij zorgen ervoor dat mensen geen stenen leggen, maar kathedralen bouwen.

THE PLAYMAKERS maken organisaties als geheel betekenisvoller. De betekenisvolle organisatie handelt vanuit purpose, heeft oog voor de complete mens en stimuleert zelfsturing. In de betekenisvolle organisatie werken mensen in een Playzone: een speelveld waar de droom van de organisatie richtinggevend is voor de juiste mensen, de juiste rollen en de juiste focus.

THE PLAYMAKERS helpen organisaties bij het bouwen van hun eigen Playzone waar mensen met plezier waarde toevoegen aan klanten en collega’s. Wij leiden interne Playmakers op in een zesdaagse LEARNING JOURNEY en leren hen hoe zij een Playzone kunnen faciliteren in de eigen organisatie. Een Playmaker heeft de rol van leercoach en is sparringpartner van de founder c.q. directeur voor het blijvend op koers houden van de organisatiedroom.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Jos van Snippenberg en Maaike Huisman, founders van THE PLAYMAKERS, delen met elkaar de droom om organisaties als geheel betekenisvoller te maken. Zij hebben zelf ervaren wat de impact is van bedrijven die voorbij gaan aan de complete mens. Het leidt tot het weglekken van energie, verminderd innovatievermogen, verzuim en problemen in de samenwerking.

Wij geloven dat het anders kan; dat organisaties zich ‘speelser’ kunnen organiseren zodat er meer ruimte komt voor persoonlijk eigenaarschap. We hebben op basis van onze eigen ervaringen in verschillende type organisaties het Playzone concept ontwikkeld dat uitgaat van intrinsieke motivatie. De visie die hieraan ten grondslag ligt hebben we getoetst bij verschillende bedrijven waaronder de Triodos Bank, Achmea, Akzo Nobel, VORM bouw, Gemeente Amsterdam en Brain of buildings.

De eye-opener kwam toen wij in gesprek waren met Gert Oortgiesen, founder van Trivento Software: “als oprichter moet je de droom voor de organisatie vol overtuiging kunnen uitdragen. En je moet in staat zijn om de juiste mensen te vinden die geloven in die droom en zich daar met al hun energie voor willen inzetten. Zij zijn de fakkeldragers die het DNA kunnen vasthouden en doorgeven.” Het gesprek met Gert heeft ons doen realiseren hoe belangrijk de droom van de founder is voor het succes van de organisatie. Diezelfde avond heeft Jos de Playzone opgetekend als framewerk voor het op koers houden van de organisatiedroom. De Playzone is het fundament geworden voor de droom van THE PLAYMAKERS.

Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

THE PLAYMAKERS willen in 2016 drie (incompany) LEARNING JOURNEY’s organiseren voor het opleiden van de eerste Playmakers in Nederland.

Wie is je ideale klant?

Onze ideale klant is een directeur c.q. eigenaar met een droom om het hart van de organisatie (weer) te laten kloppen. Een directeur die gelooft in de kracht van mensen en open staat voor nieuwe manieren van organiseren die persoonlijk eigenaarschap stimuleren. Een directeur die niet terugdeinst voor verandering en zichzelf daarin ook een plek geeft.

Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

We zijn met THE PLAYMAKERS onze eigen Playzone aan het bouwen. We ervaren aan den lijve hoe belangrijk het is om persoonlijke dromen te verknopen aan de gemeenschappelijke organisatiedroom. We hebben gemerkt dat veel mensen aanhaken op de droom, maar dat niet iedereen er bezieling in legt.

We hebben diverse gesprekken gevoerd met potentiële Playmakers die zich verbonden voelden met de droom en op papier aansloten bij het doel en de taak van THE PLAYMAKERS. Toch bleken dit niet altijd de mensen te zijn die THE PLAYMAKERS verder konden brengen. We hebben ons afgevraagd hoe dat kon en zijn erachter gekomen dat een betekenisvolle verbinding verder gaat dan het aanhaken op een droom en het beschikken over de juiste kennis, competenties en vaardigheden. Verbinding komt voort uit intrinsieke motivatie en gaat over passie, geloof in eigen kunnen en groeimotivatie. We hebben door deze ervaring geleerd om verder te kijken dan waar iemand goed in is en op zoek te gaan naar waar iemand blij van wordt. We doen dit door samen te experimenteren, evalueren en waarderen.

We zijn op dit moment aan het experimenteren met sociaal kapitaal, educatie voor ‘Playmakers to be’ en meervoudige rollen voor Playmakers. We scheppen de condities voor toepassing van het Playzone concept en laten de wijze van uitvoering over aan de Playmaker zelf. We verwachten van een Playmaker persoonlijk eigenaarschap en initiatief. Als dat er niet is, dooft de werkrelatie uit en is afscheid nemen de beste optie.

Wat is de volgende belangrijke stap?

Wij willen start-ups helpen zich te ontwikkelen tot een betekenisvolle organisatie. We zijn een PLAY IT FORWARD programma gestart waarin we voor iedere deelnemer aan de LEARNING JOURNEY een start-up ondernemer gratis een EXPERIENCE DAG aanbieden. Met de Experience willen we jonge ondernemers helpen bij het op koers houden van hun droom en voorkomen dat ze, in geval van groei, terug gaan vallen op traditionele organisatiepatronen. Met het PLAY IT FORWARD programma helpen we jonge ondernemers bij hun journey op weg naar een betekenisvolle organisatie.

Wie of wat heb je daarvoor nodig?

THE PLAYMAKERS zijn op zoek naar de eerste (bouw/infra/vastgoed)organisatie in Nederland die een Playzone wil bouwen. We zoeken een organisatie die wil experimenteren met sociale innovatie en faalkosten omlaag wil brengen. Deze organisatie is bereid om nieuwe vormen van organiseren uit te proberen met persoonlijk eigenaarschap als uitgangspunt. Een voorwaarde is dat de organisatie vertrouwen heeft in de verantwoordelijkheid van de mensen en daar oprecht naar handelt.

Maaike Huisman

maaike@theplaymakers.nl
 
 M 06 36 119 917

Maaike Huisman
playmakers

145 friends

147 followers

116 tweets

Follow Theplaymakersco on Twitter

Jos Snippenberg

jos@theplaymakers.nl
 
 M 06–52 418 565

Jos Snippenberg

Originally published at Matchmaker | Marketing & Innovatie.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Holland ConTech’s story.