Mladý člověk, propojený svět a obavy z voleb

Je mi 24 a zbývá pár dní do voleb, které vzhledem k mému věku budou nejdůležitější, v jakých jsem měl možnost hlasovat. Nezažil jsem komunismus, nezažil jsem nesvobodu, znám jen demokracii. Nepřemýšlel jsem nikdy nad tím, že nemůžu cestovat, do jaké země se mi zachce, že si nemůžu přečíst knihu, jakou chci, nebo že nemůžu veřejně vyjádřit svůj názor. Svět neomezených možností je něco, do čeho jsem se narodil a i díky mým rodičům přede mě nikdy nebyly kladeny žádné překážky. Žiji zkrátka život, ve kterém jsem v rámci zákonů mohl dělat vše, co jsem chtěl.

Hrdě se hlásím k myšlenkám, že naše generace je v zásadě ateistická, nemá národní cítění a domov nebo majetek pro ni znamená daleko méně než pro generace předešlé. Chci tím jen parafrázovat Juvala Noacha Harariho, že naše generace překračuje stín našich předků a pomalu tvoří svět, kde jsou si všichni rovni. Nezáleží na rase, vyznání, kultuře nebo území. Stejně jako se spojovaly rodiny v kmeny, kmeny v města a města ve státy, teď děláme poslední krok, spojujeme státy v jeden svět.

V Evropě se tento proces zdá být poměrně daleko a zcela jistě pozorujeme nejlepší časy, které kdy Evropa zažila. Neválčíme, víceméně se nehádáme, snažíme se spolupracovat a téměř nikdo nemá hlad nebo neumí číst a psát. Říkám si, co nám chybí, že nechceme dále setrvat na vytýčené cestě? Snažím se pochopit, proč se chceme otočit zády od našich přátel nebo změnit systém v zemi, která nám umožňovala a umožňuje se stát kýmkoliv?

Jako kdyby mi chyběla nějaká informace o Češích, kteří mi vždycky připomínali hobity z Pána prstenů — národ zahrádkářů, milovníků dobrého jídla, remcajících sousedů a největších pohodářů, kteří milují svůj malý kousek na Zemi, na kterém se snaží o jediné, žít šťastně. I kdybychom byli u Hory osudu jako Samvěd Křepelka, pořád bychom se nejvíce těšili na to, až si sedneme do naší oblíbené hospůdky, objednáme pivo a budeme moci problémy světa hodit zase za hlavu.

Nátura spojená s pocitem, že “ono se to nějak vyřeší”, často bývá skvělou taktikou na řešení drobných problémů. Třeba když vás něco bolí, vy odmítáte jít k lékaři a po pár týdnech bolest zmizí. “Vyčekat” nějaký problém se zkrátka občas vyplácí. Podobná taktika však nefunguje v okamžicích, kdy se od nás nějaké rozhodnutí očekává. Například za pár dní se u volebních uren budeme rozhodovat, kam se vydáme dál. Nyní už se nic samo nevyřeší, nicnedělání se pro nás může stát okamžikem, kterého budeme litovat několik dalších let.

Rozhodujeme, zda chceme být kamarádi s EU nebo s Ruskem. Rozhodujeme, zda chceme mít právo hledat pravdu nebo nám někdo jiný bude říkat, co je pravda. Rozhodujeme, jestli naše možnosti zůstanou stejné a v zásadě neomezené, nebo se kolem nich začnou stavět malé zídky, které se budou nenápadně zvyšovat.

Neměli bychom scházet z hrbolaté cesty demokracie, která po nás vyžaduje nějakou práci a zájem o společenské dění kolem nás, ke zkratkovitým řešením a alibisticky nechat rozhodování na jiných. Zkusme se podívat k našim německým sousedům, kde se politici a voliči neotáčí od problémů, ale snaží se jim čelit a hledat řešení, která nejsou snadná. Jednoduchá východiska nacházíme ve filmech a populistických prohlášeních, ale v komplexních systémech, jakým společnost lidí je, ač to od někoho, kdo ještě nedávno dával rodičům podepisovat domácí úkoly, zní nepatřičně, snadná řešení nejsou.

Dle mého blížící se volby nejsou o tom, jestli se mi líbí něčí program, něčí vystupování nebo něčí memes na sociálních sítí. Před námi stojí dvě urny. Jedna z nich znamená, že odmítám zpochybňovat a věřím v projekt liberální demokracie, že věřím v naše instituce, jako jsou soudy, úřady, policie a koneckonců i Parlament. A nebo nevěřím ničemu, každý lže, krade a jeden mesiáš nás vyvede z této špíny ven do nového establishmentu.

Ač to možná podle předešlých řádků nevypadá, považuji se za věčného optimistu. Věřím, že náš národ ukáže, že jsme stejně dobří jako Francouzi nebo Holanďané, kteří dali Evropě signál, že populismus a nedemokratické myšlenky u nich nemají místo.

Nezatracujme prosím okolí, které nevolí stejně jako my, snažme se poslouchat a argumentovat tak, abychom je v klidu dokázali přesvědčit, že má smysl volit jinak nebo alespoň k volbám přijít a zajímat se. Mluvme s lidmi kolem nás a ukažme jim, že možná nerozhodujeme jen o dalších čtyřech letech, ale že nadcházející volby nás mohou ovlivnit mnohem déle. Každý hlas se počítá, pojďme jich pro svobodný a propojený svět napočítat co nejvíce.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.