“2017 оны онлайнаар маркетинг хийх 6 аргачлал”

Бидний хэлж заншсанаар жижиг бизнес эрхлэгчид маань боссоос бөөс хүртэлх бүхий л ажлаа хийнэ. Өнөөдрөөс эхлэн тэрхүү #дайчиддаа зориулан маркетингийн хялбар аргачлал, санаануудыг олж орчуулж хүргэх болно.

Нуршаад яахав энд одоо хийх зүйл бол “2017 оны онлайнаар маркетинг хийх 6 аргачлал”

1. Брендээ бүтээгэдхүүнээ аль болох хүмүүст танил болгох хэрэгтэй. Фейсбүүктээ пост хийхэд тэр нь өмнөхөөсөө 2 бүр 5 дахин их хандалттай болгох нь чухал. Үүний тулд дараах 2 зүйл байна.

Google Display Network ашиглах. Жишээ нь: Даавуун цүнх, Eco Bag гэх мэтчилэн үгээр гүүглээс хайлт хийхэд хамгийн түрүүнд танай бүтээгдэхүүнийг харуулж байхаар тохируулна гэсэн үг. Үүний тулд мэдээж мөнгө төлнө л дөө.

Видео сурталчилгаа хийх. Хүмүүсийн анхаарал 60 секундээс дээш тогтдоггүй тул богино хэмжээний маш бүтээлч видео хийхэд хангалттай.

2. Хүмүүсийн сонирхлыг татахуйц гарчигтай байх хэрэгтэй доор оруулсан эхний зурган дээр ямар төрлийн нийтлэл хүргэж байх талаарх хэдэн алхам заасан байна. Сэдэв, ямар төрлийн контент, хэзээ, ямар байдлаар гэх мэтчилэн бүгдийг нь заасан байна.

3. Facebook post-уудаа хүмүүст илүү их хүргэхийн тулд дараах хэдэн зүйлсийг ашиглаж болно.

+ Өөрийн фейсбүүк хуудсан дээрээ Preferred Audience Targeting тохиргоо хийх, энэ нь таны зорилтот зах зээлийн хүмүүс иилүү их харах магадлалтай болгож байгаа юм.

+ Олон төрлийн пост оруулах биш хамгийн сайн байсан постоо дахин бага зэрэг өөрчлөөд дахин оруулах хэрэгтэй.

+ Постоо boost хийх.

+ Хүмүүсийг өөрийнхөө хуудсыг like дарахыг урих.

4. Ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүмүүсийн хийж байгаа идэвхжүүлэлтээс арай өөр төрлийн сурталчилгаа хийх. Бүтээлч байдлаар YOUTUBE сурталчилгаа (youtube ad ) гэж хайна, twitter дээр сурталчилкгаа байршуулах, gmail er сурталчилгаа явуулах.

5. TWITTER үнэхээр тэргүүлж эхэлж байна. Өөрийн twitter аккаунтаа үүсгээд түүн дээр мэдээллүүдээ гаргах нв зорилтот хэрэглэгчдээ олоход илүү дөхөм.

6. Medium , Instagram гэх мэт флатформууд өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг тэр болгоныг үнэхээр ашиглаж чадвал онлайнаар хүмүүст хүрч, танигдаж чадах билээ.

Эх сурвалж: Marketing & Entrepreneur medium site

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.