O! byliście na Quidam?
Monika Kijania
11

Byliśmy i byliśmy zachwyceni, ale jeśli mówisz, że oni mogą bardziej, to ja się obawiam, że pęknie mi serce :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Aleksandra’s story.