وکیل سهیل عربی: حکم اعدام موکلم با شجاعت قاضی نقض شد؛ پرونده مجددا بررسی می‌شود

وکیل سهیل عربی، زندانی محکوم به اعدام به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت طبق حکم شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی اسلامی، حکم اعدام آقای عربی به اتهام سب النبی( توهین به پیامبر)نقض شده است و پرونده برای بررسی مجدد و اعاده دادرسی به زودی به شعبه هم عرض فرستاده خواهد شد. امیر سالار داودی، وکیل سهیل عربی به کمپین گفت: «روز ششم تیرماه از نقض حکم اعدام موکلم مطلع شدم. در حال حاضر باید منتظر اعلام شعبه دادگاه هم عرض باشیم که پرونده آقای عربی برای بررسی مجدد به آنجا خواهد رفت. نهایت مجازات اتهام سب النبی اعدام است و حداقلش ۷۴ ضربه شلاق. خوشبختانه با تلاش های ما و شجاعت قاضی اسلامی حکم اعدام آقای عربی لغو شد.»

سهیل عربی، ۳۱ ساله به دلیل نوشته هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) در آبان ماه ۱۳۹۲ توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و سپس از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد.

پس از آن وکلای او درخواست تجدید نظر را به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور فرستادند و خواستار اعمال مادۀ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو شدند.

بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون می گوید اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف های توهین آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می شود.

یک منبع مطلع در گفتگویی با کمپین در شهریور ۱۳۹۳ گفت آقای عربی هشت صفحه فیسبوک به نام های مختلف داشت که بر اساس همین صفحات به اتهام سب النبی محکوم شده است. این منبع همچنین گفته بود سهیل عربی در تمام مراحل دادگاهش گفته که «بدون فکر در شرایط نامناسب روحی مطالب را نوشته است.»

نسرین نعیمی، همسر آقای عربی نیز در گفتگویی در آذر ماه ۱۳۹۳ به کمپین گفته بود درخواستش از دیوان عالی کشور رسیدگی عادلانه به این پرونده و نقض حکم اعدام همسرش است.

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در زمان بررسی اتهام سب النبی، اتهام فساد فی الارض را نیز به پرونده اضافه کرد در حالیکه این اتهام جدید در کیفرخواست نبود و به گفته وکیل آقای عربی خارج از اصول پذیرفته شده حقوقی این اتهام به پرونده اضافه شد. در حال حاضر با شکسته شدن اتهام سب النبی از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور این پرونده برای بررسی مجدد فرستاده خواهد شد.

سهیل عربی دو پرونده دیگر به دلیل همان نوشته هایش در فیسبوک دارد که حکم های آنها قطعی شده است. او به اتهام توهین به رییس دانشگاه علامه طباطبایی، آیت الله جنتی و حداد عادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

او همچنین به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبر انقلاب و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد. سهیل عربی در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد.


Originally published at persian.iranhumanrights.org.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.