Vill du att storebror ser dig?

Det här en av två texter jag skrev i en av de media kurser jag läser där projektet var att i tilldelade grupper göra en tidning. Vår grupp vann tävlingen och den här texten fick jag betyget A på. Texten är redigerad av Elin Bergman, senast ändrad av henne 30 Mars innan deadline.


Efter terrorist-attacken mot Charlie Hebdo har de blivit väldigt uppmärksammade i världen och de är en i längden av politiska tidningar och texter. Listan över politiska böcker går från allt från ‘Kommunistiska manifestet’ till ‘Harry Potter’.

En av de böcker som har lyckats behålla popularitet sen den publicerades 1949 är ‘1984’ av George Orwell som handlar om en oligarkisk diktatur, en diktatur där ett fåtal personer styr genom tillgång till kapital eller ärvd titel, där samhället är under konstant bevakning av en “storebror”.

Citatet “Storebror ser dig!” från boken med betydelse att staten alltid bevakar dig har nog många hört. Debatten om massövervakning har varit stor i många år över hela världen där fri media existerar. Den debatten delar sig som vanligt i en för och mot-sida, där för-sidan säger att vi bör ha massövervakning så vi kan stoppa terrorism och organiserad brottslighet och mot-sidan säger massövervakning måste stoppas då det går ut över den vanliga personen och att övervakning för att stoppa terrorism och organiserad brottslighet inte betyder att man behöver massövervaka.

I debatten om massövervakning har det också pratats om “rent mjöl i påsen” av för-sidan, och att den som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta av massövervakning. Mot-sidan svarar då med frågeställningen “Men vem bestämmer vem som har rent mjöl i påsen?”

I Sverige pratar vi oftast om FRA-lagen som ger FRA (Försvarets radioanstalt) rätten att övervaka, till och med massövervaka, den svenska befolkningen i syftet att stoppa terrorism och organiserad brottslighet. Det ger dem alltså rätt att lyssna på samtal, läsa mail, läsa SMS och liknande. Allt utan personen eller personernas vetskap och godkännande.

‘1984’ är inte den enda fortfarande populära politiska bok som handlar om ett samhälle som hämmar sin befolkning. ‘Fahrenheit 451’ handlar om ett samhälle där litteratur är totalt förbjudet. Det är ett samhälle som idag heller inte är allt för långt borta från vår verklighet. I delar av världen ser samhällsordningen ut så att all kultur hämmas. Vid premiären av ‘Mockingjay del 1’ så var det mycket prat om att Kina och Thailand förbjudit filmen på grund av rädsla för ett riktigt uppror.

Men trots att vi i alla tider har dragits till och fascinerats av samhällen där frihet inte finns till exempel som ‘1984’, ‘Fahrenheit 451’, och ‘The Hunger Games’ så handlar inte alla politiska böcker om manifest och totalitära samhällen. ‘The Handmaid’s Tale’ (Tjänarinnans berättelse,), en feministiskt inspirerad bok av Margaret Atwood som publicerades 1985, handlar visserligen om en teokratisk stat (en stat där gudomligheten man dyrkar har högsta makten, en religiös diktatur ungefär) men samtidigt handlar den inte om det totalitära. Den handlar också om rasism, antisemitism, homofobi, och sexism. Till exempel så kategoriseras kvinnor efter hur fertila dem är. Ordet “steril” är till och med ett förbjudet ord.

Kanske har vi tur att vi lever i ett samhälle där dessa böcker inte är verklighet, i alla fall inte i Sverige. Men hur som helst bör man kanske hålla med de mer paranoida och hålla ett öga öppet för att ett till stora delar öppet samhälle som Sverige kanske blir mer trångsynt och hämmande. Kanske ska man bara ta det lugnt och tro på att staten och folket kan skapa ett bra samhälle tillsammans och att vi inte kommer bli sämre än så här.

Like what you read? Give matt a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.