นายไอซ์
นายไอซ์

นายไอซ์

สวิฟตี้ | เจฟเฟอร์โซเนียน | O.W.C.A. | โพรงฮอบบิท | เพโคปอง | แกรนด์ไลน์ | สติแตกเป็นประจำ