Atgriešanās

Atminoties debiju, kad atmetu sevi kā konstrukta modeli,
Nemiju ne vārdu, ne seju, bet prātu stutēju
Ar mediju, kam bāze un ceļi nav tāli tuneļi.
Tomēr neviļus, iekrizdams alā,
Pierakstīts malā vārds — Platons

Gara anoda strāvu nokāva katods,
Salamandra tapa par varaskāru drakonu.
Ēnu slavināts kanons,
tas savijās, apziņā radot

Važotu saistību

Te nu bija mana taisnība, kas šķita vien Alegorija
Domas taisīja cilpas caur nebūtību.

Emalija, biezāka par ģeosfēras mantiju
Tomēr reiz slēdziens tika cauri tai
Adamantija

Varbūt tas bij nektārs, no kura padzēries Dekarts.
Pazūd acīm ekrāns, populāri postulāti neder.

Viss tas šķita mazliet greizi savādi.
Rasta atklāsme caur pirmo atgriešanās reizi alā.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Abra’s story.